Innehåll: A-Ö

A

Aktiviteter, blanketter för

Anläggningsredovisningen, blanketter för

Attest och godkännande (Medarbetarwebben)

B

Bankinformation

Beställning av betalning utan faktura

Blanketter

Bokslut

Bokslutsspecifikationer, blanketter för

Bokslut på institution

Budget, prognos och uppföljning

Budgetbeslut

Budgetunderlag

E

E-faktura från leverantörer (Medarbetarwebben)

E-fakturakunder

Ekonominytt

Ekonomiadministrativa handböcker och dokument

Ekonomidagen

EOS

F

Faktura

Fakturaadress

H

Handkassa, blanketter för

I

In- och utbetalningar utan faktura

Inköp och upphandling (Medarbetarwebben)

Internfaktura

Intrastat

K

Kapitalflyttning

Kemikalieskatt

Kodplanen

Konferenser (Medarbetarwebben)

Kontakt

Kontanthantering

Kortbetalning

Kostnadsersättning, blanketter för

Kostnadsställen, blanketter för

Kuben (på Medarbetarwebben)

Kundfaktura

Kundupplägg, blanketter för

L

Leverantörsfaktura

Lupin

Lupin och leverantörsreskontra, blanketter för

M

Moms, kundfaktura

Moms, leverantörsfaktura

Moms, utredningskonto

Moms, återbetalning (EU)

O

Oklara inbetalningar

Organisationsnummer

P

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Primula, ekonomiska rutiner

Projektansökan och- redovisning

Projektkalkyler, mallar för

R

Raindance

Registreringsbevis och andra intyg

Regleringsbrev för LU

Representation, lathund (PDF 168 kB, ny flik)

Reseförskott

S

Samfinansiering, bokföring av

Speciella faktureringsadresser

Stipendier, utbetalning av

Swish

System och manualer

U

Uppföljning av indirekta kostnader

Utredningskonto

V

VAT-nummer

VD-bedrägerier (Medarbetarwebben)

Vidarefakturering

Vidareförmedling och återbetalning av bidrag

Vidareförmedling och återbetalning, blanketter för

Å

Årsredovisningar & delårsrapporter

Ö

Övrigt, blanketter för