Anläggningsredovisning

Här hittar du information och rutiner gällande anläggningsredovisning vid Lunds universitet.

Hur definierar man en anläggningstillgång?

Definitioner och begrepp


Praktisk information om vem som registrerar i anläggningsregistret:

Anläggningsregistrering och uppdateringar


Läs om tillkommande utgifter, stöldmärkning, kreditfakturor, försäljning med mera:

Händelser efter anskaffningen


Varje år måste anläggningstillgångar inventeras. Läs mer här:

Inventering


Det är viktigt att följa upp dina anläggningstillgångar löpande så att boksluten blir rättvisande:

Uppföljning och bokslut