Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arkivering av räkenskapsinformation

Bokföringsskyldigheten innefattar också "att bevara all räkenskapsinformation". Detta för att göra det möjligt att i efterhand granska och revidera vår ekonomi, samt garantera allmänheten insyn i hur vi vid Lunds universitet förvaltar offentliga medel.

Verifikationer i original förvaras som huvudregel ute på institutionerna. Om en verifikation till exempel ska sparas i 7 år efter räkenskapsårets utgång, så innebär det att om verifikationen är från 2020 så kan den gallras först år 2028. Tänk på att olika handlingar har olika tidsfrister, verifikationer i EU-projekt måste till exempel bevaras i 17 år. Vissa handlingar till exempel forskningskontrakt och gåvobrev, ska bevaras för all framtid. Kontrollera alltid vad som gäller i senaste versionen av dokumenthanteringsplanen före du gallrar någonting.

Från och med införandet av elektronisk fakturahantering hösten 2006/våren 2007 köper vi tjänsten för arkivering av allt externt skannat material gällande leverantörsfakturor. Kompletterande material till fakturorna såsom original av kvitton, följesedlar, deltagarförteckningar etc. som skannas på institutionen ska arkiveras på institutionen.

Information om arkivering och gallring finns i Lunds universitets dokumenthanteringsplan.

Regler, föreskrifter och lokala beslut gällande dokumenthantering, diarieföring och arkivering vid Lunds universitet (Medarbetarwebben)

Kontaktinformation

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Sandgatan 5, Lund

Internpost
Hämtställe 31

Kontakta oss via vårt supportformulär

 

Skärmbild av sektionen Ekonomis supportformulär.