Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppföljning av full kostnadstäckning

Uppföljningen av att kärnverksamheterna bär sina fulla kostnader behöver göras för varje verksamhet som helhet, det vill säga både för alla kostnadsbärare och för fördelningsaktiviteten (990099) och eventuella andra gemensamma aktiviteter som använts i kärnverksamheten.

Kärnverksamheten

Traditionell uppföljning att varje kostnadsbärare, eller grupp av kostnadsbärare, följer budget. Vanligtvis dels genom att varje projektledare ansvarar för sina projekt, dels genom att ekonomer/controllers följer upp helheten för forskargrupper, avdelningar, institutioner etc och då även täcker in övriga typer av aktiviteter som till exempel gemensamma aktiviteter och samfinansieringsaktiviteter – så att inget missas.

Stödverksamheten

Sammantaget samlas på aktivitet 990099, på respektive verksamhet, de fördelade nettokostnaderna för stödverksamheten samt finansieringen från påläggen som gjorts på verksamhetens kostnadsbärare (aktiviteter) och kan följas upp där. Motsvarande för lokalkostnader på aktivitet 990098.

Resultatet av fördelningen och täckningen av stödverksamhetens kostnader samt av lokalkostnader ska från och med T3 2020 kommenteras av alla institutioner i verksamhetsrapporten T3 i EOS. På institutioner med avstämningsnivå på avdelningsnivå (på LTH och N) måste analysen av resultat och kapital på avstämningsaktiviteterna göras på kostnadsställenivå och på institutionsnivån görs bara göra en sammanfattning.

Hur man går tillväga för att skriva och godkänna sin analys går att läsa i guiden för verksamhetsrapportering i EOS.

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär

Förändring i påläggsbasen för indirekta kostnader från och med 2022

Läs mer om beslutet att undanta köp från andra lärosäten från påläggsbasen från och med 2022.

Information om förändring i påläggsbasen (PDF 260 kB, ny flik)