Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2023: Helårsbokslut

Här finns information om helårsbokslutet 2023.

Läs våra senaste ekonomimeddelanden:

Inför helårsbokslutet den 31 december 2023

Ändrad rutin för periodisering av externa leverantörsfakturor

Nyheter

Kontrollera listan med ej hanterade fakturor i Lupin och be berörda att ta hand om dem:

Kontrollera ej hanterade fakturor i Lupin

Saknar du en inbetalning? Besök sidan där sektionen Ekonomi lägger ut inbetalningar som inte kunnat placeras:

Kontrollera listan över oklara inbetalningar

Tidplan och material

Tidplan och checklista till helårsbokslutet

Guider till periodisering i Raindance

Bokslutsspecifikationer och -kommentarer ska lämnas via rapporter i Raindance:

Guide - Kommentarer och specifikationer vid helårsbokslutet (692 kB, ny flik)

När du ska periodisera externa fakturor som uppfyller kriterierna används blankett ”Utgiftsperiodisering”:

Utgiftsperiodisering (XLS 33 kB)

Kriterier som ska vara uppfyllda vid utgiftsperiodisering

Läs mer om periodisering av inkomster och utgifter

Varje månad är det viktigt att vara i fas med detta:

  • Tömma utredningskontot.
  • Definitivregistrera anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden.
  • Rätta felaktigt kostnadsförd anläggningstillgång från kostnadskonto till konto 10000.
  • Åtgärda nya och preliminära poster i Kund- och Leverantörsreskontran samt Internfaktureringen.
  • Registrera och godkänn villkor för automatisk samfinansiering för nya projekt.
  • Boka om/rätta löner och utlägg då ombokning inte kunnat göras i Primula.
  • Registrera/komplettera intrastatuppgifter.

Anvisningar till specifikationer och kommentarer i samband med bokslutet

Specifikationer, underlag och kommentarer till bokslutsposter ska lämnas i rapporter i Raindance. Bokslutsansvariga på respektive institution kommer att ha tillgång till rapporterna. Sista datum för inlämning/komplettering för posterna anges i tidplanen.

Guide - Kommentarer och specifikationer vid helårsbokslutet (692 kB, ny flik)

Rapport för inventering av anläggningstillgångar har sista datum 30 november innevarande år.

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär