Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Intrastat

Varje månad ska leverantörsfakturor kompletteras med intrastatuppgifter. Här får du information om vad intrastat är och hur du går tillväga.

När din institution eller enhet har köpt in varor från ett annat EU-land så måste du komplettera med till exempel varuvärde, kvantitet och annan varurelaterad information. I tidplanen finns angivet vilket datum som gäller. Uppgifterna ska lämnas varje månad.

Tidplan

Anledningen till att universitetet måste lämna dessa uppgifter är att vi överskrider gränsen för införsel. Statistiska centralbyrån, SCB, fastställer löpande vilka företag och myndigheter som är uppgiftsskyldiga. SCB hämtar uppgifter om värdet av varuleveranser till EU-länder och värdet av varuförvärv från EU-länder. Detta summeras till ett löpande 12-månadersvärde för utförsel respektive införsel. För närvarande överskrider Lunds universitet inte gränsen för utförsel.

Registrering

Du måste registrera kompletterade information i Lupin/Raindance senast omkring den 10:e i månaden efter leveransmånad. Intrastatuppgifterna sammanställs sedan av sektionen Ekonomi innan redovisningen skickas till SCB.

Registrera intrastatinformation (PDF 636 kB, ny flik)

Instruktionsfilm - intrastat (mp4 13 MB, ny flik)

I stort sett all införsel av varor till Sverige ska rapporteras till Intrastat, det vill säga det fysiska varuflödet. Med vara avses lös egendom, det kan till exempel gälla inköp av laboratorieutrustning. Uppgifterna ska lämnas oavsett om leveransen medför någon penningtransaktion eller inte.

Datering

Även om fakturan är daterad tidigare eller senare än leveransmånaden, ska uppgifterna hänföras till leveransmånaden. Om fakturan är daterad endast en månad senare än leveransmånaden, kan du välja att hänföra uppgifterna antingen till den månaden eller till leveransmånaden. Vid delfakturering gäller alltid leveransmånad.

Speciell hantering

Det finns speciella regler kring hur du ska rapportera till exempel varuförflyttningar i samband med lönbearbetning, reparationer, vad som är vara/tjänst och kreditfakturor.

I vissa fall ska inte införsel och utförsel av varor redovisas till Intrastat. Det gäller bland annat varor (programvaror, tidningar, böcker) som laddas ner via Internet, varor för tillfälligt bruk med avsikt att returneras, och för vissa varor som inte är föremål för en kommersiell transaktion.

Läs SCB:s handledning om Intrastat (SCB:s webbplats)

Transaktionstyper

De allra flesta varor som Lunds universitet rapporterar till Intrastat avser köp och rapporteras med transaktionstyp 1-Transaktioner som omfattar faktiskt eller avsett överförande av äganderätten mot ersättning, 2-Varor som returneras, och som tidigare redovisats med kod 1. Även transaktionstyp 4- Varuleveranser för lönbearbetning (se tidigare beskrivning) kan komma att användas. Förteckning över samtliga transaktionstyper för införsel finns i SCB:s handledning till Intrastatredovisning som finns på SCB:s hemsida:

Statistiska centralbyråns hemsida om intrastat

Statistiska varukoder (KN8 nomenklaturen)

På SCB:s hemsida finns mer information om varukoderna:

Läs SCB:s handledning om Intrastat (SCB:s webbplats)

Statistisk varukod finns ibland utskriven på fakturan. Det kan då heta Tull id, Commodity code, HSCC, Statistical number eller KN number. I Lupin/Raindance registreras statistiska varukoder in i följande format XXXX XX XX (fyra siffror mellanslag två siffror mellanslag två siffror). Varukoden för lexikon och uppslagsböcker ser ut så här vid registrering i Lupin/Raindance: 4901 91 00.

Registrera intrastatinformation (PDF 636 kB, ny flik)

Instruktionsfilm - intrastat (mp4 13 MB, ny flik)

 

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Fakturahantering och utbetalningar

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär