Lokalkostnader

LU Byggnad sköter utbokningen av lokalhyra och LU Service debiteringen av lokalservice till institutionerna m fl.

Lokalkostnaderna bokförs på flera konton.

  • Olika konton för om lokalerna används för kärn- eller stödverksamhet.
  • Lokalkostnaderna för kärnverksamhet delas dessutom upp på två konton – om de är specifika för en viss verksamhet eller om de är gemensamma och ska fördelas schablonmässigt mellan samtliga kostnadsbärare inom utbildning eller forskning.

Information om hur lokalkostnaderna ska konteras på kostnadsställe-verksamhet-aktivitet kommer från det som institutionerna rapporterat in i LU Byggnads system för lokalytor och kontering.

Lokalkostnader kan om behovet uppstår fördelas/rättas i bokföringsorder i Raindance och då är det viktigt att använda samma konto i både debet och kredit.

Nedan översikt över hur lokalkostnaderna budgeteras och bokförs. Vid budgetering är det viktigt att använda konton enligt guiden så att bokföringen av pålägg blir rätt – att det blir rätt procentsats. Observera att vid budgetering i EOS finns inte samma systemstöd för beräkning av pålägg på lokalkostnader som det finns för övriga kostnader.

Översikt över konton för lokalkostnader, tabell.

1) Läs mer om fördelningen från stödverksamheten

2) Läs mer om budgetering av lokalkostnader i EOS (PDF 117 kB, ny flik)