Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lokalkostnader

LU Byggnad sköter utbokningen av lokalhyra och LU Service debiteringen av lokalservice till institutionerna m fl.

Lokalkostnaderna bokförs på flera konton.

 • Olika konton för om lokalerna används i kärn- eller stödverksamhet.
 • Lokalkostnaderna för kärnverksamhet delas dessutom upp på två konton – om de är specifika för en viss verksamhet eller om de är gemensamma och ska fördelas schablonmässigt mellan samtliga kostnadsbärare inom utbildning eller forskning.

Information om hur lokalkostnaderna ska konteras på kostnadsställe-verksamhet-aktivitet kommer från det som institutionerna rapporterat in i LU Byggnads system för lokalytor och kontering.

Lokalkostnader kan om behovet uppstår fördelas/rättas i bokföringsorder i Raindance och då är det viktigt att använda samma konto i både debet och kredit.

Nedan översikt över hur lokalkostnaderna budgeteras och bokförs. Vid budgetering är det viktigt att använda konton enligt guiden så att bokföringen av pålägg blir rätt – att det blir rätt procentsats.

Typ av kostnad

 

Direktkonterad, direkt kostnad i kärnverksamheten

Konto Budgetering Bokföring
 • Intern lokalhyra kärnverksamhet på konto 51115
 • Intern lokalservice kärnverksamhet på konto 51715
 • Bokade lokaler i TimeEdit på konto 51130
 • Eller ev. andra 50*-51*-konto

Budgeteras på aktivitet på vsh 11-58, i flikarna ”Inmatning lokaler konto” eller ”...underkonto” (2).

Bokförs på aktivitet på vsh 11-58.
 

Schablonfördelad, direkt kostnad i kärnverksamheten

Konto Budgetering Bokföring
 • Intern lokalhyra gem kärnverksamhet på konto 51120
 • Intern lokalservice gem kärnverksamhet på konto 51720
Budgeteras i fliken "Inmatning gemensamma lokal-kostnader" (2), fördelas till ”Kärn” och mellan utbildning och forskning. Därefter automatisk fördelning på vsh 11-58 efter budgeterad påläggsbas. Bokförs på vsh 91 och fördelas månatligen (1) till vsh 11-58 efter en beräkning i två steg:
 • uppdelning på utbildning och forskning efter budgeterad fördelningsnyckel för kärnverksamhetens lokalkostnader och
 • sedan inom utbildning resp forskning efter utfall per vsh.
 

Indirekt kostnad i kärnverksamheten

Konto Budgetering Bokföring
 • Intern lokalhyra stödverksamhet på konto 51125
 • Intern lokalservice stödverksamhet på konto 51725
Budgeteras i fliken "Inmatning gemensamma lokal-kostnader"(2), fördelas till ”Stöd” och i fördelningsuppgiften för vsh 91 mellan utbildning och forskning. Därefter automatisk fördelning på vsh 11-58 efter budgeterad påläggsbas. Bokförs på vsh 91 och fördelas månatligen (1) till vsh 11-58 efter en beräkning i två steg:
 • uppdelning på utbildning och forskning efter budgeterad fördelningsnyckel för stödverksamhetens lokalkostnader och
 • sedan inom utbildning resp forskning efter utfall per vsh.

(1) Läs mer om fördelningen från stödverksamheten

(2) Läs mer om budgetering av lokalkostnader i EOS (PDF 117 kB, ny flik)

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär