Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samfinansiering

Alla bidragsgivare betalar inte alltid samtliga kostnader i bidragsprojekten utan ibland måste universitetet bidra till finansieringen. Detta kallas medfinansiering eller samfinansiering.

Behovet av samfinansiering beräknas i projektkalkylen vid ansökan och utgör en del av beslutsunderlaget för prefekten (eller ibland flera personer).

Läs mer i bilagan till Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet I 2023 I (PDF 360 kB, ny flik, Regelverket på Medarbetarwebben)

Samfinansiering kan göras med andra ej resultatavräknade externa medel, anslagsmedel och myndighetskapital.

För flerfinansierad verksamhet är parallell förbrukning grundprincip. Detta innebär att samfinansieringen måste bokföras på projekten i proportion till förbrukningen av bidragsmedel. I första hand ska det automatiska bokföringsstödet som finns i Raindance användas.

Guide - Registrera samfinansiering (PDF 545 kB, ny flik)

Obs! Samfinansiering med anslagsmedel (samfinansieringskontot) görs inom varje verksamhet för sig (inom utbildning vsh 11 alternativt inom forskning mellan vsh 35 och 21). Inom uppdragsverksamheterna, 54, 55 och 58 samt 91, får samfinansiering inte förekomma – uppdrag ska prissättas så att full kostnadstäckning erhålls. Täckning av underskott kan göras med kapital från överskott från annat uppdrag.

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär