Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projektansökan och projektredovisning

Arbetar du med den ekonomiska delen i projektansökningar och projektredovisningar? Här hittar du mallar för projektkalkyler, kalkylstöd och checklistor samt länkar vidare till Forskningsservice för mer information.

Anvisningar och checklistor för bidrags- och uppdragsprojekt

Där finns anvisningar och checklistor som du kan ha som hjälp i processerna för bidrags- och uppdragsprojekt. Dokumenten öppnas i ny flik:

Forskningsservice har samlat stöd och verktyg för arbetet med forskningsprojekt på Medarbetarwebben:

Projektkalkylering

Här kan du läsa en handledning som beskriver modellen för redovisning av indirekta kostnader där speciella mallar för projektkalkylering ska användas:

Principer och rutiner för full kostnadstäckning och samfinansiering

På sidan ”Mallar för projektkalkyler” hittar du din institutions mallar som används vid projektkalkylering:

Mallar för projektkalkyler

Kalkylstöd

Det finns ett kalkylstöd som kan användas för kostnadsberäkning vid ansökan om bidrag och offerter för uppdragsverksamhet. Den bör också användas för kalkyler vid kontakt med donatorer. Det är Forskningsservice och sektionen Ekonomi tillsammans med Donatorrelationer som har tagit fram kalkylstödet.

Kalkylstöd (XLS 100 kB, ny flik)

Kalkylstöd - på engelska (XLSX 101 kB)

Indirekta kostnader och samfinansiering

Läs mer om indirekta kostnader och samfinansiering

Avtalsskrivande

Avdelningen Juridik har tagit fram material som stöd vid avtalsskrivande. De kan även hjälpa till med att granska avtal.

Läs mer på Medarbetarwebben

Via länken ovan hittar du också dokument där det framgår vem som har rätt att underteckna bidragskontrakt och uppdragsavtal.

Diarieföring

Här hittar du mer information om hur bidragskontrakten och uppdragsavtalen ska diarieföras

Hantering av projekt i Raindance

När du ska lägga upp en ny aktivitet i Raindance så behöver du få några värden upplagda. Fyll i detta formulär:

Komplettering av valbara uppgifter i Raindance: Projektportalen (Aktivitet)

Tänk på att gå igenom dina aktiviteter med jämna mellanrum så att värdena är uppdaterade.

Här kan du läsa om de uppgifter du bör lägga in på dina projektaktiviteter

Redovisning

Löner som bokats på fel aktivitet rättas i första hand i Primula.

Läs mer om att rätta lön

Fler och fler bidragsgivare kräver att publiceringsavgifter för Open Access specificeras i den ekonomiska rapporteringen. Använd därför konto 57170 Open Access vid konteringen i Lupin. SUHF har kommit med en rekommendation där du kan läsa mer om detta:

Rekommendation från SUHF angående Open Access (PDF 152 kB, ny flik)

Återrapportering

Forskningsinfrastrukturbidrag - Vetenskapsrådet

I Raindance finns en rapport för dig som ska återrapportera forskningsinfrastrukturbidrag till Vetenskapsrådet. Det är en verifikationslista som anpassats för att följa återrapporteringskraven i Vetenskapsrådets instruktioner.

Rapporten hittar du här i Raindance: Beslutsstöd/Uppföljning/Frågor&Analys/Ekonomi/Verlista VR forskningsinfrastrukturbidrag

Överst i rapporten finns en länk till Vetenskapsrådets instruktion och mall.

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär