Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Aktivitet

Aktiviteter används för att dela in institutionens verksamhet i projekt och delverksamheter, eller annan indelning som behövs för uppföljningen.

Institutionerna lägger själva upp sina aktiviteter, men det finns några aktiviteter som är gemensamma och som kan användas på samtliga kostnadsställen:

Verksamhetsgemensamma aktiviteter, för bokföring av anslag från statsbudgeten, gemensamma kostnader från ovanliggande nivåer samt då det för en avdelning/institution inte finns behov av underindelning i aktiviteter inom verksamheten ifråga:

  • 990011 Gem Utb anslag – för verksamhet 11   
  • 990021 Gem Fo anslag – för verksamhet 21    
  • 990091 Gem Stöd – för verksamhet 91            

Gemensamma aktiviteter, för bokföring av gemensamma kostnader, dylikt. Dessa aktiviteter används endast i undantagsfall vid manuell bokföring och då endast i Raindance (till exempel vidarefördelning av lokalkostnader).

Upplägg och ändring

De aktiviteter som institutionen själv lägger upp klassificeras i löpande verksamhet, bidrag eller uppdrag, och till varje aktivitet kopplas ett antal uppgifter som sedan används i bokföring och i uppföljning.

Läs mer i guide Upplägg och ändring av aktiviteter (PDF 584 kB, ny flik)

För upplägg/ändring/avslut av vissa uppgifter som du behöver koppla till dina aktiviteter, såsom projekt, forskargrupp och ursprungsfinansiär, fyll i detta formulär:

Komplettering av valbara uppgifter i Raindance: Projektportalen

Obs! Den dag i månaden då periodiseringsbokföringen sker är möjligheten att lägga till och ändra aktiviteter stängd.

Vid flytt av aktivitet till annat kostnadsställe:

Checklista - ändra kostnadsställetillhörighet för aktivitet (PDF 40 kB, ny flik)

Begäran om flytt av aktivitet (DOCX 49 kB, ny flik)

Avslut

Checklista - avslut av aktivitet (PDF 39 kB, ny flik)

Läs mer i guide Avslut av aktiviteter (PDF 468 kB, ny flik)

Kontaktinformation

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Sandgatan 5, Lund

Internpost
Hämtställe 31

Kontakta oss via vårt supportformulär

 

Skärmbild av sektionen Ekonomis supportformulär.