Principer och rutiner

En annan viktig del av ekonomimodellen är våra principer och rutiner. Vissa är mer eller mindre givna av externt regelverk och en del beslutar vi helt eller delvis om själva.

Sedan har vi rutiner för hur vi tillämpar dessa principer, till exempel hur vi hanterar full kostnadstäckning eller internhandel.

Läs mer om:

Internhandel

Periodisering av inkomster och utgifter

Full kostnadstäckning och samfinansiering

Lokalkostnader

Resekostnader

Semesterkostnader

Anläggningstillgångar

Transfereringar