Funktion

Annan frivillig märkning/indelning av verksamheten, för att lösa uppföljning av funktioner där den ordinarie organisationsindelningen som kostnadsställe och aktivitet ger inte räcker till. Bör användas sparsamt. Exempel: Fastigheter, projektetapper.

För upplägg/ändring/avslut av funktionskod, fyll i detta formulär:

Komplettering av valbara uppgifter i Raindance: Projektportalen

Funktioner, ur Raindance | 2020-08-27 (PDF 942 kB, ny flik)