Utdata/rapporter

En mycket viktig del av ekonomimodellen är de rapporter som används i verksamhetsuppföljningen, projektuppföljningen och i den externa rapporteringen.

Ekonomirapporter finns i Kuben/Prodiver för verksamhetsuppföljning av både institutioner/motsv och av projekt, i EOS för arbete med budget och prognos samt i Raindance för avstämning av bokföring. Läs mer: