Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Semesterkostnader

Hanteringen av den löpande semesterkostnaden innebär att man vid bokslut under året inte behöver ta särskild hänsyn till denna post.

I Raindance sker en resultatutjämning av konto 41160 månadsvis. Det görs genom månadsvis bokföring och av sektionen Ekonomi på slutbokföringsdagen.

Beräkning och bokföring:

  • Saldo på konto 41160 per kostnadsställe och verksamhet summeras.
  • Saldot hämtas endast från de aktiviteter som är markerade resultatavräkna, dvs. EJ aktiviteter som periodiseras.
  • Bokföring av framräknat saldo sker på aktivitet 990097 per kostnadsställe och verksamhet.
  • Motbokning görs på aktivitet 990097 på kostnadsställe 809401.

Detta leder till:

  • På kostnadsställe och verksamhet behöver man i analysen av resultatet inte längre ta hänsyn till att den löpande semesterkostnaden arbetas in under hela året och bokas bort i takt med att man tar ut sin semester.
  • På aktiviteterna har man alltid kvar korrekt saldo för den löpande semesterkostnaden.

Inför helårsbokslut

Då alla kostnadsställen på samtliga verksamheter ska visa korrekt resultat i helårsbokslutet kommer all gjord resultatutjämning från de tidigare 11 perioderna att backas i december.

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär