Ekonomiadministrativa verktyg

Skissen nedan visar de stora gemensamma IT-systemen som producerar och använder redovisningsinformation. Utöver det som syns på skissen så kommunicerar ekonomisystemet Raindance med ytterligare några system som lämnar respektive tar emot redovisningsdata. Till exempel system som lämnar underlag för fördelning av lokalhyror.

Till respektive system finns guider, manualer, instruktioner etc:

System och manualer

 

System över ekonomiadministrativa verktyg vid Lunds universitet. Visar hur de olika systemen hänger ihop.