Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kapitalflyttning

Det egna kapitalet på kostnadsstället kallas myndighetskapital och består av över- eller underskott från tidigare år, inklusive belopp som enligt gällande redovisningsprinciper inte kunnat periodiseras utan resultatförts som överskott. I myndighetskapitalet ingår alltså både medel som är ganska fria att använda för olika ändamål och medel som är öronmärkta för viss användning. På denna sida kan du läsa om när du får flytta kapital och hur det går till.

Grundregler kapitalflyttning

Följande punkter är viktiga att tänka på när man ska flytta myndighetskapital:

  • Vid kapitalflytt av resultatavräknade över/underskott ska beslut finnas på institutionen som styrker hur kapitalet får disponeras.
  • Felaktig bokföring ska följa ursprungskonteringen. Till exempel ska felaktigt bokförda löner i efterhand rättas genom att resultatkonton för löner används vid omföringen och inte genom att balanskontot för kapitalflytt används.

När får man göra kapitalflyttningar?

Kapitalflyttningar ska ske med återhållsamhet eftersom de innebär att berörda aktiviteter tappar kopplingen mellan resultat- och balansräkningen.

Vid följande fall är det befogat/möjligt att göra kapitalflytt:

  • Vid avslut av en aktivitet (exempelvis projektet är avslutat och slutredovisat) och det enda som finns kvar är myndighetskapital. Reglerna vad gäller kapitalflytt mellan verksamheter måste följas (se nedan) och ett beslut taget av prefekt ska finnas för hur kapitalet får disponeras.
  • I de fall pågående externa projekt redovisas på fler än en aktivitet är det tillåtet att efter respektive helårsbokslut göra kapitalflytt mellan projektets aktiviteter för att nolla ut kapitalet som uppstått vid helårsbokslutet. Syftet med ombokningen är att underlätta uppföljningen av myndighetskapital.

Det är alltså viktigt att vara extremt restriktiv med att göra kapitalflyttningar, särskilt när pågående externfinansierade projekt (verksamhet 35-58) är inblandade. Korrigeringar ska istället ske via resultaträkningen och grunda sig på ursprungskonteringen.

Kapitalflytt görs med ett speciellt konto, 20701, både för aktiviteten som kapitalet flyttas från och för aktiviteten som det flyttas till.

Kapitalflyttningar mellan verksamheter

Kapitalflyttningar mellan olika verksamheter är inte tillåtet enligt det regelverk som finns. Detta innebär att kapital endast får flyttas inom den egna verksamheten.

Observera att kapitalflyttning till/från verksamhet 91 mellan olika kostnadsställen inte är tillåtet. Kapitalet på denna verksamhet är noll totalt sett per kostnadsställe eftersom samtliga inkomster och utgifter som bokförs här månatligen fördelas till övriga verksamheter.

Kapitalflyttar till/från verksamhet 91 mellan kostnadsställen kan tillåtas inom förvaltningen efter kontakt med sektionen Ekonomi.

Exempel på kapitalflytt

Aktivitet X ska avslutas. Det finns ett positivt myndighetskapital d v s ett kreditsaldo på konto 20700 som ska flyttas till aktivitet Y enligt beslut. Kontot för kapitalflytt, 20701 används vid bokföringen i en extern bokföringsorder. Motpart 9000 används alltid vid kapitalflytt. Bifoga ett underlag till bokföringsordern som styrker kapitalflytten.

Bokföringsexempel på kapitalflyttning.

 

Guide - Skapa extern bokföringsorder i Raindance (PDF 466 kB, ny flik)

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär