Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internutbildningar inom ekonomi/inköp

Sektionen Ekonomi och några andra enheter inom centrala förvaltningen håller i ett paket med utbildningar både för dig som är ny som ekonom/inköpare och för dig som arbetat ett tag och önskar fördjupa dig i ett ämne.

Rätt kurs i rätt tid

På denna sida får du en överblick över de kurser som riktar sig till dig som arbetar som ekonom/inköpare vid universitetet.

Samtliga kurser finns på Kompetensportalen. Där kan du läsa mer om innehållet och det är där du anmäler dig. Observera att vissa kurser har antagningskrav. Då måste du ha gått en annan kurs först.

Grundkurser

Klicka på kursens namn för att läsa mer om den.

Detta är en onlinekurs som ger dig grundläggande kunskaper när det gäller ekonomiprocesser och ekonomimodellen vid Lunds universitet.

Läs mer och registrera dig på Kompetensportalen

En kurs för nyanställda ekonomer vid Lunds universitet. På kursen går vi igenom de vanligast förekommande arbetsuppgifterna för en ny ekonom och hur du löser dem!

Läs mer och anmäl dig på Kompetensportalen

Denna kurs riktar sig till dig som arbetar med inköp i syfte att bidra till en ökad professionalitet vid inköp på Lunds universitet.

Läs mer och anmäl dig på Kompetensportalen

Syftet med kursen är att ge deltagarna kunskap om den administrativa processen kring projekthantering och det systemstöd som erbjuds. Kursen ges online på Kompetensportalen.

Läs mer om kursen och anmäl dig på Kompetensportalen

Syftet med utbildningen är att deltagaren ska bli förtrogen med systemet EOS och hur det ska användas i prognosarbetet.

Läs mer om kursen och anmäl dig på Kompetensportalen

En grundläggande kurs i hur du kan använda analysverktyget Prodiver för att effektivisera uppföljning och analys av information från universitetets administrativa- och produktionssystem.

Läs mer och anmäl dig på Kompetensportalen

Syftet med utbildningen är att deltagaren ska bli förtrogen med systemet EOS och i hur det ska användas i budget- och prognosarbetet.

Läs mer om kursen och anmäl dig på Kompetensportalen

Kursen ger en övergripande orientering kring begreppet ”full kostnadstäckning”, en viktig ekonomisk princip som innebär att utbildningen och forskningen vid universitetet ska bära sina fulla kostnader – både direkta (t ex kostnader för lärare, forskare och material) och sin andel av indirekta (dvs det gemensamma stöd som finns på institutionen, på fakulteten och för universitetet som helhet i form av t ex ledningsstöd, bibliotek, datanät och studerande-, personal- och ekonomiadministration).

Gå onlinekursen på Kompetensportalen

This course provides a general overview of the concept of the “Full costing principle”, an important financial principle which entails education and research at the University sustaining their full costs – both direct costs (e.g. teaching staff, researchers and material) and their share of indirect costs (i.e. the common support available at the department, faculty and University as a hole, in the form of management support, libraries, computer networks and study, staff and finance administration, for example).

Attend the online course on Kompetensportalen

En utbildning i ekonomi som vänder sig till dig som är i arbetsledande ställning och har fått eller ska få ekonomiskt ansvar.

Läs mer om kursen och anmäl dig på Kompetensportalen

En grundläggande översikt över Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, och vilka krav som gäller de ekonomiska delarna vid ansökan och rapportering av projekten.

Läs mer om kursen och anmäl dig på Kompetensportalen

Denna kurs riktar sig till dig som ska arbeta med representationsfrågor och representationsfakturor vid Lunds universitet och saknar grundläggande kunskaper i ämnet. Kursen har ett kurstillfälle. Den består av teoretiska genomgångar varvade med enkla exempel från verksamheten.

Läs mer om kursen och anmäl dig på Kompetensportalen

Detta är en kurs för dig som söker konkret vägledning i ämnet representation.

Läs mer om kursen och anmäl dig på Kompetensportalen

En kurs om 3,5 timmar för dig som arbetar med att göra förenklade upphandlingar och direktupphandling och/eller är inköpssamordnare. Kursen behandlar grundläggande inköpsregler och lagen om offentlig upphandling. Vi går igenom ett upphandlingsdokument och diskuterar hur man ställer krav för att få det man efterfrågar. Denna kurs är obligatorisk för inköpssamordnare som ej gått kursen förenklad upphandling under de senaste två åren.

Läs mer om kursen och anmäl dig på Kompetensportalen

Målgrupp: ekonomer/ administrativ personal som hanterar externfinansierade kontrakt

Kursen går igenom hur registreringen av externa forskningskontrakt sker i LUCRIS men samtidigt diarieförs i W3D3.

Läs mer om kursen och anmäl dig på Kompetensportalen

Målgrupp: För dig som jobbar med externfinansierade kontrakt.

En genomgång i hur och varför externfinansierade kontrakt hamnar i LUCRIS och i W3D3. Kursen vänder sig till dig som är ekonom eller på annat sätt hanterar externfinansierade kontrakt.

Läs mer om kursen och anmäl dig på Kompetensportalen

Stöd på plats

Stöd på plats är ett komplement till våra grundutbildningar där vi på sektionen Ekonomi hjälper er att komma igång i våra system. Tillsammans med er bestämmer vi på förhand vad som ska gås igenom och vem som ska vara med. Det sker på initiativ av er och är framförallt knapperi i Raindance och/eller Lupin som avses. Ni får möjlighet att få det mer skräddarsytt, med spjutspets på det ni behöver just där och då. Gemensamt kommer vi fram till den bästa lösningen för er.

Om ni har behov av att hjälpa era nyanställda komma igång i våra olika system så tveka inte att höra av er. Ni når oss via vårt ärendehanteringssystem - Välj Kategori Övrigt och ange Stöd på plats i rubriken: Sektionen Ekonomis supportformulär.

Sektionen Ekonomis supportformulär

Fördjupningskurser

Klicka på kursens namn för att läsa mer om den.

Kursen tar ett helhetsgrepp kring administrativ hantering av bidrags- och uppdragsprojekt vid Lunds universitet, med fokus på ekonomifrågor.  Från ansökan till slutredovisning – vad kan jag som ekonom göra för att förenkla och effektivisera administrationen samt stötta forskare vid min institution?

Läs mer om kursen och anmäl dig på Kompetensportalen

Kursen tar dig igenom ett bokslut på universitetet och belyser de olika steg på vägen som ska hanteras.

Läs mer om kursen och anmäl dig på Kompetensportalen

En utbildning i ekonomi som vänder sig till dig som har arbetat ett tag som ekonom/controller. Du kan grunderna men vill bli säkrare och ett bättre stöd till din ledning!

Läs mer om utbildningen och anmäl dig på Kompetensportalen

En genomgång av hur den ekonomiska rapporteringen går till för projekt inom Horizon 2020, och vilka regler som måste följas och vilka underlag som behövs.

Bra om deltagarna har gått grundkursen EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020.

Läs mer och anmäl dig på Kompetensportalen

Kalendarium

Tid: 2023-10-04 09:00 - 2023-10-18 12:00
Typ: Utbildning
Plats: Se Kompetensportalen
Tid: 2023-10-06 09:00 - 2023-10-06 12:00
Typ: Konferens
Plats: Mer information kommer
Tid: 2023-10-25 08:30 - 2023-10-25 12:00
Typ: Utbildning
Plats: Se Kompetensportalen
Tid: 2023-11-07 08:30 - 2023-11-07 12:00
Typ: Utbildning
Plats: Se Kompetensportalen
Tid: 2023-11-28 09:00 - 2023-11-28 15:00
Typ: Utbildning
Plats: Se Kompetensportalen

Kontaktinformation

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Sandgatan 5, Lund

Internpost
Hämtställe 31

Kontakta oss via vårt supportformulär

 

Skärmbild av sektionen Ekonomis supportformulär.