Resekostnader

Resor, såväl flyg/tåg/dylikt som när det är möjligt kringresor med buss/taxi/dylikt och hotell, ska beställas från avtalad resebyrå.

På Resa i tjänsten-sidorna på Medarbetarwebben finns information om vad du behöver tänka på innan, under och efter en resa du gör i tjänsten. Till exempel vilken resebyrå du ska boka via, vilka handlingar du behöver ha med dig och hur du får ersättning för utlägg när du kommit hem.

Läs mer om att resa i tjänsten (Medarbetarwebben)

Av leverantörsfakturan från resebyrån, inklusive bifogad följesedel, ska det framgå datum för resan, destination och resenär. Utöver det behöver du komplettera med syftet med resan för att bevisa att det är en tjänsteresa. Enklast görs detta genom att bifoga ett kurs- eller konferensprogram till fakturan. Finns inget sådant görs en notering antingen i beskrivningsfältet eller under kommentarsknappen i Lupin. Följesedlar för bokad resa från Egencia finns som bifogad fil till fakturan från SEB Kort Bank AB i Lupin och skickas sedan april 2017 därför inte längre ut med e-post. Om behov finns kan följesedeln även hämtas i Egencias onlineverktyg.

Information om hur du loggar in hittar du på Medarbetarwebben under rubriken självbokning

Att boka resan (Medarbetarwebben)

Övriga resekostnader, sådant som inte gick att boka via resebyrån eller på annat sätt få fakturerat, begär du ersättning för via reseräkningen.

Om du återkommande har tjänstrelaterade utlägg så kan du ansöka om betalkort:

Läs mer på Anställningssidorna på Medarbetarwebben