Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konto

Konto anger vilken ekonomisk händelse som ska avbildas.

Balansräkningen

Tillgångar

10-13 Anläggningstillgångar

14      Varulager och förråd

15      Förskott m fl kortfristiga fordringar

16      Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader

17      Avräkning med statsverket

19      Kassa och bank

Skulder och kapital

20      Myndighetskapital

22-26 Avsättningar, skulder med mera

27      Förutbetalda intäkter & Upplupna kostnader

Resultaträkningen

Intäkter

30      Anslag

31-34 Avgifter

35-36 Bidrag

38      Finansiella intäkter

67      Avyttring anläggningstillgångar

Kostnader

40-49 Personal

50-51 Lokaler

52-59 Köpta tjänster

63      Konsumtionsvaror

64      Korttidsinvesteringar

69      Avskrivning anläggningstillgångar

Transfereringar

73-74 Bidrag som ska lämnas vidare

77-79 Lämnade bidrag

Övrigt

87      Resultat dotterföretag

89      Redovisat resultat

9        Intern fördelning

Material

Som stöd att välja rätt konto vid representation, gåvor med mera finns en lathund:

Lathund representation m.m. (PDF 59 kB, ny flik)

När du ska klassificera en intäkt kan du ta hjälp av detta dokument:

Frågeträd för klassificering av intäkt (PDF 424 kB, ny flik)

Du kan också läsa om klassificering av intäkt på denna sida:

Klassificering av intäkter

Kontaktinformation

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Sandgatan 5, Lund

Internpost
Hämtställe 31

Kontakta oss via vårt supportformulär

 

Skärmbild av sektionen Ekonomis supportformulär.

Tumregel - inkomstbokföring

Konto och motpart ska visa vem som betalat in inkomsten medan finansiär ska visa vem som ursprungligen beviljat medlen.