Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Motpart

Motpart består av fyra positioner och används för två ändamål.

Motpartsavstämning inom staten

För det första används motpart till att tala om vem Lunds universitet får betalningar från och vem Lunds universitet gör betalningar till. Detta är nödvändigt för att universitetet ska klara av externa redovisningskrav inom staten.

Till inkomstkonton som avser inkomster från statliga myndigheter (till exempel 35110 Bidrag statliga myndigheter exklusive affärsverk) krävs en statlig motpart, det vill säga en motpart inom intervallet 1000-1999 (till exempel 1267 Vetenskapsrådet). Till icke-statliga inkomster används motparter som börjar med 8. Motsvarande gäller även vid bokningar på kostnadskonton.

 • 8000 övriga svenska organisationer, företag och privatpersoner. Även Sveriges riksbank.
   
 • 8001 övriga svenska lärosäten, ej statliga. Används ej vid inkomster.
  Upplagt på aktuella leverantörer i ekonomisystemet Raindance för beräkning av påläggsbas och OH-pålägg. Detta med anledning av att köp från andra lärosäten undantas från påläggsbasen. Svenska statliga lärosäten har motparter som börjar på 1.

  Läs mer information om undantaget för köp från andra lärosäten från påläggsbasen (PDF 260 kB, ny flik)

  Dessa ej statliga lärosäten ingår i motpart 8001 vid inköp:
  - Chalmers tekniska högskola
  - Enskilda Högskolan Stockholm
  - Ersta Sköndal Bräcke högskola
  - Handelshögskolan i Stockholm
  - Jönköping University
  - Röda Korsets högskola
  - Sophiahemmet högskola
   
 • 8100 övriga organisationer, företag och privatpersoner inom EU.
  Måste till exempel användas när kontot är Bidrag EU: s institutioner samt Bidrag EU-länder (konto 36240 och 36250).
   
 • 8200 övriga organisationer, företag och privatpersoner utanför EU.
  Måste till exempel användas när kontot är Bidrag övriga länder och internationella organisationer (konto 36260).

Interneliminering av omsättning

För det andra används motpart för att eliminera intern handel vid beräkning av fakultetens/universitetets omsättning.

 • 9300 vid handel inom fakulteten. 9399 sätts vid fördelning av internhandel på verksamhet 91.
 • 9500 vid handel med institution/motsvarande på annan fakultet. 9599 sätts vid fördelning av internhandel på verksamhet 91.

Mer om motpart

Motpart anges med automatik vid fakturahantering i kundreskontran och vid import av leverantörsfakturor från Lupin. Vid bokföring i Raindance är det viktigt att ange rätt motpart.

Översikt Bokföringsorder och verifikationstyp (PDF 193 kB, ny flik)

Då motpart är en obligatorisk koddel måste även övriga transaktioner märkas med en motpart. Dessa räknas som externa och elimineras normalt inte i rapporter:

 • 9000 – används på fördelningar av anslag, bokföring av kapital och flera andra balansposter
 • 9099 – används vid:
  -fördelningar av gemensamma kostnader från universitetsgemensam- och fakultetsgemensam nivå på verksamhet 91

  -fördelning från verksamhet 91 till kärnverksamheterna då kostnaden/intäkten har externt ursprung, annars används 9399 respektive 9599 (se ovan om interneliminering).
  -samfinansiering
  -fördelning av lokalhyra (konto 51115-51125)

OBS! använd alltid samma summa per konto i debet och kredit.

Motparter, ur Raindance (PDF 269 kB, ny flik)

Motparter, ur Raindance (XLSX 21 kB, ny flik)

Kontaktinformation

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Sandgatan 5, Lund

Internpost
Hämtställe 31

Kontakta oss via vårt supportformulär

 

Skärmbild av sektionen Ekonomis supportformulär.

Tumregel - inkomstbokföring

Konto och motpart ska visa vem som betalat in inkomsten medan finansiär ska visa vem som ursprungligen beviljat medlen.