Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Depositioner

Depositioner innebär att studenter lämnar en avgift mot tillgång till nycklar, kort och dylikt. Depositionsavgift tas också ut i vissa fall vid bostadsuthyrning. Institutionen ska upprätta en förteckning över vilka personer det gäller. Av förteckningen ska det framgå belopp, datum för lämnandet av deposition, vad som lämnats ut (t.ex. passerkort, lägenhet), namn, adress och uppgifter för att kunna göra återbetalning. Depositionsavgiften återlämnas när nyckel, kort eller lägenhet lämnas tillbaka.

Depositionsavgiften kan lämnas in till universitetet på olika sätt, men via kortbetalning eller swish är att föredra. Kontanter bör undvikas men om de används ska de så snart som möjligt sättas in på universitetets bankgiro 5051-4728. Kontanterna får alltså inte användas vid återlämningen.

Kontanthantering och kortbetalningar

När studenten lämnar tillbaka nyckeln, kortet eller lägenheten så återbetalas depositionsavgiften till studentens konto via retur på kontokort eller från universitetets ekonomisystem. Skicka ifylld blankett med underskrift av prefekt/motsvarande till sektionen Ekonomi:

Blankett - Övriga återbetalningar (PDF 225 kB, ny flik)

Bokföring och bokslutsspecifikation

Bokföringen av depositioner (både in- och utbetalning) görs på ett särskilt skuldkonto (konto 26320 Deposition nycklar med mera) i balansräkningen.

Summan av beloppet på sammanställningen ska stämma överens med saldot i Raindance. Det är bra att göra löpande avstämningar minst en gång per månad. För avstämning ta ut saldolista spec i Raindance, ange period och konto 26320 samt institutionsnummer.

När det finns saldo på konto 26320 på ditt kostnadsställe vid helårsbokslut måste bokslutsansvarig bifoga en bokslutsspecifikation som visar vilka delposter saldot består av i rapporten Bokslutsspecifikationer i Raindance.

Guide - Dokument, specifikationer och kommentarer till bokslutet (692 kB, ny flik)

När depositionen behålls på grund av till exempel städning av lägenhet ska beloppet bokas om till ett intäktskonto.

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär