Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Depositioner

Depositioner innebär att studenter lämnar en avgift mot tillgång till nycklar, kort och dylikt. Depositionsavgift tas också ut i vissa fall vid bostadsuthyrning. Institutionen ska upprätta en förteckning över vilka personer det gäller. Depositionsavgiften återlämnas när nyckel, kort eller lägenhet lämnas tillbaka.

Depositionsavgiften kan lämnas in till universitetet på olika sätt, men via kortbetalning är att föredra. Kontanter kan också användas, men de ska så snart som möjligt sättas in på universitetets bankgiro 5051-4728, de får alltså inte användas vid återlämningen.

Kontanthantering och kortbetalningar

När studenten lämnar tillbaka nyckeln, kortet eller lägenheten så återbetalas depositionsavgiften till studentens konto via retur på kontokort eller från universitetets ekonomisystem. Skicka ifylld blankett med underskrift av prefekt/motsvarande till sektionen Ekonomi:

Blankett - Övriga återbetalningar (PDF 225 kB, ny flik)

Bokföring och bokslutsspecifikation

Bokföringen av depositioner (både in- och utbetalning) görs på ett särskilt skuldkonto (konto 26320 Deposition nycklar med mera) i balansräkningen.

När det finns saldo på konto 26320 på ditt kostnadsställe vid helårsbokslut måste du skicka in en bokslutsspecifikation som visar vilka delposter saldot består av till sektionen Ekonomi:

Avstämning 26320 Deposition nycklar med mera (XLS 29 kB, ny flik)

När depositionen behålls på grund av till exempel städning av lägenhet ska beloppet bokas om till ett intäktskonto.

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär