Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Handkassa

Vid behov av handkassa kan din institution eller avdelning ansöka om ett ICA Kontantkort för mindre inköp där det inte går att få faktura.

Läs mer om hur ICA Kontantkort fungerar nedan

Ni bör bestämma storleken på handkassan restriktivt med hänsyn till omsättningen och den bör redovisas minst 4 gånger om året. Omsättningen i handkassan får endast bestå av utbetalningar mot kvitto med motsvarande påfyllningar.

Ersättningar till privatpersoner som till exempel lön, arvoden och reseräkningar får inte betalas via handkassan eftersom denna typ av ersättningar kan vara skattepliktiga. De ska därför alltid redovisas via lönesystemet.

Kontanta medel från handkassan får inte lånas ut, utan ersättning får endast utbetalas mot kvitto.

Det är inte tillåtet att lägga kontanter från försäljning i handkassan. Dessa ska alltid redovisas genom inbetalning till universitetets bankgiro 5051-4728.

Ifylld blankett skickar du till sektionen Ekonomi:

Ansökan om ICA Kontantkort för handkassa (XLS 32 kB, ny flik)

Avstämning och bokslut

Stäm av regelbundet för att kontrollera att saldot på kortet tillsammans med oredovisade kvitton och eventuella kontanter som finns i handkassan motsvarar det ursprungligen inladdade beloppet. Stämmer inte detta bör institutionen vidta åtgärder. Handkassan ska inventeras vid helårsboksluten. Inventeringsunderlaget ska undertecknas av prefekten. Vid bokslut på institution ska den skannas in och laddas upp i LU Box. Originalet förvaras på institutionen.

Avstämning 15650 Institutionsförskott handkassa (XLS 30 kB, ny flik)

Bokslut på institution

Påfyllnad

Påfyllnad för handkassan ber du om genom att fylla i och skicka in blanketten Redovisning av handkassa tillsammans med originalkvitton till sektion Ekonomi. Det redovisade beloppet laddas in på kontantkortet.

Redovisning av handkassa ICA Kontantkort (XLS 35 kB, ny flik)

Tilläggsbelopp

Om din institution/avdelning har tillfälligt behov av ett högre belopp på kontantkortet, till exempel vid en konferens, så går det att ansöka om ett tilläggsbelopp:

Ansökan om tilläggsbelopp på redan erhållet ICA Kontantkort för handkassa (XLS 30 kB, ny flik)

Efter användandet redovisar du tilläggsbeloppet snarast på blanketten Redovisning av handkassa. Skicka blanketten tillsammans med originalkvitton till sektionen Ekonomi. På blanketten ska du ange hur eventuellt resterande belopp ska hanteras.

Redovisning av handkassa ICA Kontantkort (XLS 35 kB, ny flik)

ICA Kontantkort

  • Maestrokort som fungerar för köp i kortterminaler och uttag i ICA Butiker och uttagsautomater.
  • Korten är anonyma. Det innebär att inga namn är präglade på korten. Namnet är ersatt med ett referensnummer som även används vid inloggning på Internet/talsvar tillsammans med lösenordet.
  • Korten fungerar endast online mot PIN-kod.
  • Inga signaturköp, inga köp av valutor hos Forex och inga övriga funktioner som internethandel med mera är möjliga.
  • Spel och insättningar tillåts inte.
  • Kortet kostar inget att använda vid handel.
  • Uttag av kontanter går att göra i alla kortautomater utan kostnad. När det gäller uttag i automat så kan man ta ut max 5000 kronor per tillfälle och i ICA-butik max 3000 kronor per tillfälle, max 15000 kronor under en fyradygnsperiod.

ICA Banken har inga uppgifter om vem kortinnehavaren är. Kortinnehavarna har endast tillgång till saldo och transaktioner via Internet och talsvar. Inloggning görs med referensnumret (som står på kortet och kortcarriern) och lösenordet (som erhållits i särskild försändelse).

Vid problem med kontantkortet ska kortinnehavarna kontakta sektionen Ekonomi om inte annat överenskommits.

Supportformulär (välj kategori "Inbetalningar och Utbetalningar - Betalkort")

Spärr av kort

Vid spärr av kort (telefonnumret är 033-47 47 50) måste den person som är kortinnehavare uppge sitt referensnummer som står på kortet och kortcarriern (brevet som medföljer kortet). Kan inte referensnumret uppges får kortinnehavaren istället kontakta sektionen Ekonomi via vårt supportformulär.

Supportformulär (välj kategori "Inbetalningar och Utbetalningar - Betalkort")

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Fakturahantering och utbetalningar

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär