Statsredovisning

Lunds universitet är en statlig myndighet och redovisningen följer därför gällande förordningar, regleringsbrev och de föreskrifter Ekonomistyrningsverket (ESV) ger ut till statliga myndigheter.

Ekonomistyrningsverket ger årligen ut en ekonomiadministrativ handbok som innehåller ett urval av de viktigaste förordningar och regler som gäller för statliga myndigheter.

Ekonomistyrningsverkets EA-handbok (extern webbplats)

Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF) och Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) är två av de viktigaste förordningarna när det gäller hur redovisningen ska gå till inom statliga myndigheter.

Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF) (extern webbplats)

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) (extern webbplats)