Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kontanthantering och kortbetalningar

Kontanthantering

Kontanta medel som betalas in till universitetet ska inte användas till utbetalningar. När du får inbetalningar i form av kontanter ska de sättas in på universitetets bankgiro, 5051-4728, så snart som möjligt. Det är inte möjligt att sätta in kontanter på banken direkt, utan avtal måste tecknas med ett värdetransportföretag. Kontakta Håkan Jönsson på LU Byggnad så hjälper han till med att ordna det (se Kontaktinformation).

11§ Förordningen om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning, Riksgäldskontorets föreskrifter (Ekonomistyrningsverkets webbplats)

Inbetalningar via kort

Kortbetalning är ett säkrare sätt att ta emot inbetalningar än kontanter. Om din institution har större försäljning av till exempel kompendier finns det därför möjlighet att ha en egen kortterminal. Det är även möjligt att låna en av sektionen Ekonomi vid tillfälliga behov, som till exempel vid konferenser. Det finns också en kortbetalningssida på Internet som kan användas.

Banken tar ut en avgift vid kortbetalningar, kontakta sektionen Ekonomi för mer information.

Egen kortterminal

Kontakta sektionen Ekonomi, inbetalningar och redovisning, för mer information om hur din institution eller avdelning kan få en egen kortterminal.

Inbetalning med kort via Internet

Universitetet har en kortbetalningssida på Internet som kan användas när du ska ta emot deltagaravgifter till konferenser, kurser eller liknande. Kontakta avdelningen Inbetalningar och redovisning hos sektionen Ekonomi och ange önskat namn, datumintervall och ev aktivitet, så får du en länk till denna sida som du kan ange i anmälningsformuläret. Du tilldelas en särskild ”händelse” som är kopplad till er konferens eller kurs och som deltagarna ska ange. När inbetalningen kommit till universitetets bankkonto bokförs den till ditt utredningskonto eller enligt kodsträng där du kan se vem som betalt och till vilken "händelse".

Lån av kortterminal

Sektionen Ekonomi har en kortterminal som det går bra att låna t ex vid konferenser. Kontakta oss i god tid innan konferensen för att boka den.

Inbetalningar via Swish

Det finns också möjlighet att ta emot inbetalningar via Swish. För mer information, kontakta sektionen Ekonomi, avdelningen Inbetalningar och redovisning.

Inbetalningar via check

Om din institution får en inbetalning via check så ska du skicka den till sektionen Ekonomi, Inbetalningar och redovisning, hämtställe 31, för inlösen. Skicka med uppgift om vilket kostnadsställe eller vilken faktura som betalningen ska bokas mot.

Check som är utställd på Lunds universitet eller institution ska sändas in utan kvittering. Är checken däremot utställd på enskild person måste den först överlåtas. Lägg checken med baksidan upp och skriv uppe vid kanten på kortsidan ”Överlåtes på Lunds universitet”, därunder ska vederbörande person kvittera. Var noga med att inte ta för stor plats, eftersom det sedan ska finnas plats till stämplar både för sektionen Ekonomi och för banken.

Är checken korsad, det vill säga två långa streck över checken, betyder det att checken inte kan överlåtas utan måste lösas in av den person som checken är utställd på. Därefter ska medlen omedelbart sättas in på universitetets bankgiro, 5051-4728.

Kontaktinformation, kontanthantering

LU Byggnad
Håkan Jönsson

Tel: 046-222 32 46
hakan [dot] jonsson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Kontaktinformation, korthantering

Sektionen Ekonomi
Avdelningen Inbetalningar och Redovisning

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär