Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Diarieföring av bidragskontrakt och uppdragsavtal

Bidragskontrakt och uppdragsavtal ska diarieföras i W3D3. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Diarieför bidragsansökan

Redan vid ansökan ska du öppna ett diarieärende. I det fortsätter du hantera projektet om ansökan beviljas. Avsluta de ärenden där ansökningen inte beviljats.

Lägg till forskningskontraktet

Alla forskningskontrakt ska diarieföras i W3D3 av en central kontraktsfunktion. Informationen från dessa kontrakt kommer även registreras i LUCRIS, genom funktionen för kontraktsregistrering på Forskningsservice.

Film om processen för externa forskningskontrakt vid Lunds universitet:

Rekvisitioner ska också diarieföras

Läs mer om hur du diarieför och arkiverar rekvisitioner

Finansiella delar läggs in i Raindance

Bokföringsunderlag, till exempel de finansiella delarna ur kontraktet, kontraktsnummer, beviljat belopp, läggs in i Raindance.

Komplettering av valbara uppgifter i Raindance

Avsluta ärendet samtidigt som projektet avslutas

När projektet avslutas går du även in i diariet och avslutar ärendet. Tänk på att det även gäller de ärenden som skapades i eKontrakt. Se till att allt är diariefört först, till exempel rekvisitioner och slutrapporten.

Sök efter kontrakt

Guide - sök efter kontrakt via Lucris och W3D3 (PDF 672 kB, ny flik)

2012-2015: eKontrakt

eKontrakt användes under perioden 2012-2015 och de ärenden som skapades i eKontrakt finns att söka på i W3D3. Samtlig information ur eKontrakt finns i en html-bilaga kopplad till ärendet. Ärendena har samma diarienummer som i eKontrakt, dvs. KONTRAKT ÅÅÅÅ/löpnummer.

Läs mer om diarieföring och W3D3 på Medarbetarwebben

Före 2012

Tidigare lades alla kontrakt som tecknas med bidrags- och uppdragsgivare in i Diariet på den administrativa portalen, det ersattes sedan av eKontrakt. Endast de ärenden som konverterades till eKontrakt finns i DFS/W3D3. Kontakta sektionen Ekonomi om du behöver hjälp med att hitta ett äldre ärende.

Kontakta oss via vårt supportformulär, välj kategori Övrigt