Diarieföring av bidragskontrakt och uppdragsavtal

Bidragskontrakt och uppdragsavtal ska diarieföras i W3D3. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Alla forskningskontrakt ska diarieföras i W3D3 av en central kontraktsfunktion. Informationen från dessa kontrakt kommer även registreras i LUCRIS, genom funktionen för kontraktsregistrering på Forskningsservice.

Läs om hur du får diariefört ditt bidrags- och uppdragskontrakt (Medarbetarwebben)

Information och kontaktuppgifter för diarieföring och dokumenthantering (Medarbetarwebben)

Bokföringsunderlag, till exempel de finansiella delarna ur kontraktet, kontraktsnummer, beviljat belopp, läggs in i Raindance.

Komplettering av valbara uppgifter i Raindance

Sök efter kontrakt

Guide - sök efter kontrakt via Lucris och W3D3 (PDF 672 kB, ny flik)

2012-2015: eKontrakt

eKontrakt användes under perioden 2012-2015 och de ärenden som skapades i eKontrakt finns att söka på i W3D3. Samtlig information ur eKontrakt finns i en html-bilaga kopplad till ärendet. Ärendena har samma diarienummer som i eKontrakt, dvs. KONTRAKT ÅÅÅÅ/löpnummer.

Läs mer om diarieföring och W3D3 på Medarbetarwebben

Före 2012

Tidigare lades alla kontrakt som tecknas med bidrags- och uppdragsgivare in i Diariet på den administrativa portalen, det ersattes sedan av eKontrakt. Endast de ärenden som konverterades till eKontrakt finns i DFS/W3D3. Kontakta sektionen Ekonomi om du behöver hjälp med att hitta ett äldre ärende.

Kontakta oss via vårt supportformulär, välj kategori Övrigt