Kodplan

Via länkarna nedan finner du en översikt över Lunds universitets kodplan. Du kan även ta fram den inne i konteringsformulär och rapporter i Raindance, samt under Frågor & Analys/Kodplan.

Information om kodplanens uppbyggnad

Vi bokför på:

Konto

- som anger ekonomisk händelse: intäkt, kostnad, tillgång, skuld (5 pos).

Fördjupad information om konto

Aktivitet

- som utgör underindelningar av institutionernas verksamhet, t ex i projekt eller delverksamheter som studievägledning, kursutveckling, datordrift, bibliotek etc (6 pos).

Fördjupad information om aktivitet

Kostnadsställe

- som anger organisatorisk enhet (6 pos).

Fördjupad information om kostnadsställen

Verksamhet

- som anger om det gäller utbildning, forskning etc (2 pos).

Fördjupad information om verksamhet

Funktion

- som är en extra kodningsmöjlighet för de som behöver det (5 pos).

Fördjupad information om funktion

Finansiär

- som vid extern intäkt anger vem som är finansieringskälla oavsett vem som betalt in pengarna (3 pos).

Fördjupad information om finansiär

Motpart

- som anger vem vi får betalning från respektive vem vi betalar till (4 pos).

Fördjupad information om motpart


Översättning

Översättninglistor Orfi-Raindance

Kodplan 2004-2015