Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppföljning och bokslut

Löpande avstämning

Varje månad ska du kontrollera så att alla inköp av anläggningstillgångar och stöldbegärliga inventarier har blivit registrerade och överförda till anläggningsregistret, för att bokföringen ska bli så rättvisande som möjligt. Kontrollera tidplanen för aktuella datum.

Aktuell tidplan och checklista

Simulerade avskrivningar

Inför budget- och prognosarbete kan en rapport beställas i anläggningsmodulen för att beräkna framtida avskrivningar för befintliga anläggningstillgångar. Rapporten beställs av behörig användare.

Bokslut

Inför bokslut ska du som har behörighet till anläggningsmodulen följa upp att all bokföring avseende anläggningstillgångar är korrekt och att överföring till anläggningsregistret är utfört enligt tidplan.

Kontrollera om pågående arbeten ska tas i bruk och börja skrivas av. Om det finns pågående arbeten över del- och helårsbokslut ska förteckning lämnas till sektionen Ekonomi med uppgifter om vad anläggningen avser samt planerat färdigställandedatum.

Till helårsbokslut ska kontroll göras på institutionen att årlig inventering är utförd och daterad aktuellt bokföringsår, samt att samtliga dokument är diarieförda. Kopior på inventeringsrapport (inklusive blankett för namnunderskrifter), beslut avseende inventeringsförrättare samt inventeringsplan ska bifogas via LU Box (se instruktion nedan) senast den 30 november innevarande bokslutsår.

Avstämning mellan anläggningsregister och huvudbok ansvarar sektionen Ekonomi för.

LU Box

Filerna ska laddas upp i de avsedda mapparna i LU Box under huvudmappen "Bokslut på institution". Bokslutsansvariga har tillgång till dessa mappar. Om du saknar tillgång: Skicka ett meddelande via vårt supportformulär där du väljer kategori "Bokföring och avstämning - Bokslut".

Sektionen Ekonomis supportformulär

Obs! Döp filerna så att institutionens kostnadsställe/kostnadsställeintervall står först i filnamnet, t ex "XXXXXX Inventeringsrapport". Filnamnet ska följa innehållet i dokumentet. Mer specifik information om filnamn finns under respektive mapp i LU Box.

Logga in i LU Box

Hur du skapar ett konto som universitetsanställd i LU Box

Obs! Kontrollera att du kommit in i rätt undermapp när du ska lägga till filer.

Ändra meddelandeinställningar

Tips: Ändra så att du inte får e-postmeddelande från LU Box varje gång någon laddar upp dokument. Det gör du under de tre prickarna som finns vid mappen. Välj där Egenskaper och sedan Mappinställningar. Markera "Åsidosätt mina standardinställningar för meddelanden".

Du kan även ändra för hela ditt konto i LU Box. Det gör du via kontoinställningar som du når om du klickar på ditt namn i den gröna listen längst upp i LU Box. Välj ”Meddelanden” och bocka ur de meddelandetyper du inte önskar få till din inkorg.

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Fakturahantering och utbetalningar

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär