Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Finansiär

Finansiär talar om hur universitetet är finansierat. Koden sätts efter vem som är finansiär, även om pengarna betalats till LU via någon annan.

Uppgifter om hur universitetet är finansierat ingår som en del i årsredovisningen och används också i den interna uppföljningen.

Finansiärkoden ska alltid vara med i kodsträngen vid bokföring av inkomster i kontoklass tre (3) och sju (7).

Finansiärkoderna består av följande grupper:

20 Statliga myndigheter

30 Statliga bolag

31 Kommuner och landsting

35 Privata företag, ek.föreningar

40 Stift o övr sv organsationer

49 Enskilda personer, svenska

60 EU-medel

63 Org utan vinstsyfte utland

64 Enskilda personer utländska

65 Företag i utlandet

91 LU internt

Finansiärer, ur Raindance (PDF 205 kB, ny flik)

Kommentar till några av finansiärskoderna:

 • 300 Statliga bolag: Som statligt bolag räknas de aktiebolag som till minst 50% ägs av staten, till exempel Apoteket AB.
  Se Ekonomistyrningsverkets hemsida (extern webbplats)
  Se Regeringens årliga skrivelse till Riksdagen "20XX års redogörelse för företag med statligt ägande" på Näringsdepartementets hemsida (extern webbplats)
 • 319 Övriga regioner: Här redovisas även branschorganisationen "Sveriges kommuner och regioner SKR" (tidigare Sveriges kommuner och landsting SKL).
 • 430 LU:s anknutna stiftelser bokförs med konto 36220 Bidrag övriga organisationer och ideella föreningar, när inbetalningen kommer direkt från en anknuten stiftelse.
  Lista med Lunds universitets anknutna stiftelser (PDF 225 kB, ny flik)
 • ESS är ett europakooperativ och tillhör finansiär 498 Övriga svenska organisationer med mera utan vinstsyfte.
 • 600 EU-medel inom ramprogram via koordinator: Här bokförs bidrag som ingår i EUs ramprogram och som kommer via en koordinator, det vill säga Lunds universitet är partner. Kontot väljs utifrån koordinatorn, inom intervallen 35110-36220, 36250-36260.
 • 610 EU-medel inom ramprogram direkt från EU-institutioner: Här bokförs bidrag som ingår i EUs ramprogram och som kommer direkt från en EU-institution, till exempel Europeiska kommissionen. Används med konto 36240 Bidrag EU:s institutioner.
 • 620 EU-medel från Europeiska forskningsrådet: När EU-medel kommer från Europeiska forskningsrådet (ERC) bokförs de med denna finansiär. Används med konto 36240 Bidrag EU:s institutioner.
 • 625 EU-medel Erasmus Interreg Övr: Konto för bidrag väljs utifrån koordinatorn, inom intervallet 35110-36220, 36240, 36250. Här bokförs övriga EU-medel, till exempel:
 • 888 Intern försäljning: Här bokförs alla interna försäljningar. Ingen annan finansiärkod får användas vid ombokning/rättning av intern försäljning. OBS! Gäller endast försäljningskonteringen. På utgiftskonteringen används ingen finansiärkod.
 • 910-991: Koder som endast används vid fördelning av anslagsmedel från statsbudgeten.
 • 999 Stöldbegärlig tillgång: Med denna kod markeras ett inköp i Lupin att det ska inventarieföras (ej är anläggningstillgång). Används ihop med konto 63*-64*.

Kontaktinformation

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Sandgatan 5, Lund

Internpost
Hämtställe 31

Kontakta oss via vårt supportformulär

 

Skärmbild av sektionen Ekonomis supportformulär.

Tumregel - inkomstbokföring

Konto och motpart ska visa vem som betalat in inkomsten medan finansiär ska visa vem som ursprungligen beviljat medlen.