Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bokslut

På dessa sidor hittar du information om hur bokslutsarbetet går till vid Lunds universitet och tillhörande tidplaner och checklistor.

Lunds universitet upprättar tertialbokslut per den 30 april och 31 augusti samt helårsbokslut per den 31 december. Övriga månader görs mindre omfattande månadsbokslut.

Aktuellt

Tidplan, checklista och annat material för arbetet med tertialbokslutet 31 augusti 2024

Månadsbokslut

Varje månad bokför sektionen Ekonomi inkomstperiodiseringar utifrån den information som finns inlagd på aktiviteterna, samt aktuella saldon i bokföringen. Det är därför viktigt att du varje månad är i fas med detta:

  • Tömma utredningskontot.
  • Definitivregistrera anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden.
  • Rätta felaktigt kostnadsförd anläggningstillgång från kostnadskonto till konto 10000.
  • Åtgärda nya och preliminära poster i Kund- och Leverantörsreskontran samt Internfaktureringen.
  • Registrera och godkänn villkor för automatisk samfinansiering för nya projekt.
  • Boka om/rätta löner och utlägg då ombokning inte kunnat göras i Primula.
  • Registrera/komplettera intrastatuppgifter.

Aktuella datum hittar du i tidplanen

Avstämningar och kontroller

Bokslut på institution

I samband med helårsbokslutet 2021 utgick "Bokslut på institution" som begrepp. Istället ska varje institution eller motsvarande lämna specifikationer och kommentarer via rapporter i Raindance. Från och med inventeringen 2022 ska även inventeringsdokumenten lämnas via en rapport i Raindance.

Guide - Dokument, specifikationer och kommentarer till bokslutet (692 kB, ny flik)

Se tidpunkter i tidplan och checklista

Om bokslut

  • För varje räkenskapsår ska den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning. 
  • Årsredovisningen ska bestå av resultatredovisning, resultat- och balansräkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys samt noter 
  • Årsredovisningen ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och universitetets ekonomiska ställning 

Detta styrs bland annat i följande förordningar som är två av de viktigaste förordningarna när det gäller hur redovisningen ska gå till inom statliga myndigheter:

Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF) (Ekonomistyrningsverkets webbplats)

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) (Ekonomistyrningsverkets webbplats)

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär