Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bokföring och avstämning

På dessa sidor hittar du information om hur du stämmer av din bokföring och hur du rättar och delar, till exempel samfinansiering, korrigering av fakturor och flytt av kapital.

Rätta felkontering

Felkonteringar inom den egna verksamheten i kundfakturor, leverantörsfakturor, internfakturor och bokföringsordrar rättas genom en bokföringsorder. Var noga med att koppla ihop den nya bokföringsordern med den ursprungliga genom att ange verifikationsnumret via knappen Korrigera i den nya bokföringsordern. Använd också de rekommenderade malltexterna i radtexten. Vilka de är ser du i guiderna nedan.

Det som i första hand styr vilken bokföringsorderstyp du ska välja är motparten. Som hjälp att välja finns en översiktsguide.

Lön

Lön rättas via en egen bokföringsordertyp:

Regler och rutiner för att rätta lön

Flytta kapital

Tänk på att inte rätta felbokföring i pågående verksamheter genom att flytta kapital, då ska intäkten eller kostnaden rättas istället. Men om verksamheten är avslutad eller resultatavräknad så går det bra att flytta kapital.

Regler och rutiner för kapitalflyttning

Dela internt

När flera verksamheter är inblandade så handlar det snarare om intern fördelning, till exempel:

  • Intern vidarefördelning av centralt utbokade hyreskostnader (inom inst/fak)
  • Intern vidarefördelning av centralt utbokade anslag (inom inst/fak)
  • Intern vidarefördelning av bidragsmedel till andra enheter inom universitetet

Vidarefördelningarna görs med bokföringsorder med samma konto, motpart och finansiär som ursprungsbokföringen, men till annan aktivitet, verksamhet och kostnadsställe.

Om det istället handlar om en intern försäljning så ska den hanteras via internfakturering.

Läs mer om internfakturering

Samfinansiering

Samfinansiering bokförs då universitetet ska bidra till projektets finansiering enligt förutsättningarna i kontraktet med bidragsgivaren.

Regler och rutiner för bokföring av samfinansiering

Avstämning

Kontaktinformation

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Sandgatan 5, Lund

Internpost
Hämtställe 31

Kontakta oss via vårt supportformulär

 

Skärmbild av sektionen Ekonomis supportformulär.