Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avgiftsfinansierad verksamhet enligt regleringsbrevet

I universitetens regleringsbrev, bilaga 1, anges att myndigheterna får bedriva följande verksamhet:

 • Beställd utbildning (konto 33100, verksamhet 58): högskoleutbildning enligt avtal med annat lärosäte enligt överenskommelse med det andra svenska lärosätet eller med ett utländskt lärosäte. Krav på full kostnadstäckning.
 • Uppdragsutbildning (konto 33200, verksamhet 54) enligt förordningen 2002:760 om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Uppdragsutbildningen hanteras av LUCE som vidarefördelar intäkten till institutionen. Observera att Lunds universitet har en policy för uppdragsutbildning - se Regelverket. Krav på full kostnadstäckning.
  Regelverket (Medarbetarwebben)
 • Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter (konto 33600, verksamhet 11): Faktureras av sektionen Ekonomi. Krav på full kostnadstäckning.
 • Uppdragsforskning (konto 33300, verksamhet 55): Krav på full kostnadstäckning.
  Läs mer om uppdragsforskning och hur du skiljer den från bidrag
 • Yrkeshögskolan (konto 33400): Utbildning inom ramen för yrkeshögskolan eller kvalificerad yrkesutbildning. Trafikflyghögskolan. Krav på full kostnadstäckning.
 • Högskoleprov (konto 31121, verksamhet 11): Redovisas av sektionen Student och utbildning.
 • Upplåtande av bostadslägenheter (konto 33500): Lunds universitet får ingå hyresavtal för bostadslägenheter för att upplåta lägenhet i andra hand till utländska studenter inom utbytesprogram med andra länder och till gästforskare vid universitetet, under förutsättning att de inte är anställda vid universitetet. Dessa intäkter får disponeras i verksamheten och innebär inte krav på full kostnadstäckning. Redovisas på den verksamhet där kostnaden uppstår. 
 • Biljett- eller programintäkter (konto 33510): Gäller försäljning av biljetter eller program vid slutproduktioner för avgångsstudenter inom konstnärlig utbildning. Dessa intäkter får disponeras i verksamheten och innebär inte krav på full kostnadstäckning. Redovisas på den verksamhet där kostnaden uppstår. 
 • Inträde till museum (konto 33530). Lunds universitet får ta ut avgifter i sin museiverksamhet. Dessa intäkter får disponeras i verksamheten och innebär inte krav på full kostnadstäckning. Redovisas på den verksamhet där kostnaden uppstår.

För de fem förstnämnda uppdragsverksamheterna gäller full kostnadstäckning. För Högskoleprovet finns det reglerat i regleringsbrevet hur mycket man får ta betalt. För övriga finns det alltså inget krav på full kostnadstäckning.

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär