Enhetlig hantering – köpa/sälja/dela/rätta

En viktig ambition med universitets ekonomimodell är att vi ska bokföra på ett enhetligt sätt – för att underlätta bokföringen och för att underlätta uppföljningen.

Våra ekonomiska händelser ska hanteras och konteras på ett enhetligt sätt:

  • Vi köper varor/tjänster och får såväl interna som externa leverantörsfakturor via Lupin. Anläggningstillgångar konteras på preliminärkontot för anläggningstillgångar och alla andra inköp på utgiftskonton.
  • Vi säljer varor/tjänster och fakturerar såväl interna som externa kunder via Raindance. Kontering på inkomstkonton (avgift, uppdrag).
  • Vi rekvirerar eller får direkt inbetalt bidrag i Raindance. Kontering på inkomstkonton (bidrag).
  • Vi delar i efterhand på intäkter och kostnader; fördelar dem vidare inom universitetet. Ursprunget finns i någon av händelserna ovan och samma konto-finansiär-motpart används i både debet och kredit. Det är aktivitet som ändras.
  • Vi rättar en felkontering, oavsett ursprung. Det är endast för lön inklusive arvode som huvudregeln är att rätta i Primula. Det finns två huvudtyper av rättelser:
    - Rätta vilken del av verksamheten intäkten/kostnaden bokfördes på: Samma konto-finansiär-motpart som användes vid bokföring av den ursprungliga ekonomiska händelsen används i både debet och kredit. Det är aktivitet som ändras. Liknar fördelning, men här är det en felkontering som rättas.
    - Rätta information om affärshändelsen: Samma aktivitet som användes vid bokföring av den ursprungliga ekonomiska händelsen används i både debet och kredit. Det är konto och/eller finansiär (ev motpart) som rättas.

Fördelningar i efterhand görs i bokföringsorder. Även de flesta rättelser av felkonteringar görs i bokföringsorder, oavsett ursprung, med hänvisning till källan (till verifikationen/fakturan). Det är endast för lön och arvoden som huvudregeln är att rätta i Primula.

Översikt Bokföringsorder och verifikationstyp (PDF 193 kB, ny flik)

Läs mer om att köpa och sälja – hanteringen av fakturor

Läs mer om att rätta och dela