Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rätta lönekostnader

Lönekostnader avseende innevarande bokföringsår rättas i första hand i Primula och i andra hand i en ID-bokföringsorder i Raindance.

Lönekostnaderna importeras direkt till huvudboken från det centrala lönesystemet Primula. Lönekostnaden inkluderar lönebikostnader och semesterkostnad.

Om en lönekostnad har blivit bokförd felaktigt inom bokslutsåret, skall detta i första hand korrigeras i källan, det vill säga i Primula. Detta görs antingen av berörd institution eller - om det gäller fördelning mellan olika fakulteter - av sektionen Ekonomi.

I undantagsfall kan korrigering ske genom ombokning via bokföringsorder. Exempel på undantag är löneomföringar i olika EU-projekt, till exempel Interregprojekt samt i viss utsträckning vid bokslut. Korrigeringar som avser tidigare år måste alltid göras via bokföringsorder i Raindance.

Exempel

Följande tillvägagångssätt gäller för perioder om minst tre månader och minst 25 % av en heltidstjänst:

Avtal om delad tjänstgöring upprättas och personens lön direktkonteras på institution B till den del han/hon tjänstgör där. Avtalet, med konteringsunderlag, skickas till lönehandläggaren som ser till att lönen blir rätt bokförd redan i lönesystemet Primula. Om förändringen inte skickades in i tid görs korrigeringen i Primula för innevarande bokslutsår.

Mindre åtaganden behandlas som att institutionerna sålt respektive köpt en tjänst.

Läs mer om rutinen kring internfakturor

Exempelvis fel som uppstått under ett tidigare bokslutsår går inte att korrigera i Primula. Gör då istället en bokföringsorder med speciella externa löneombokningskonton. Se konteringsexempel nedan och guiden för att rätta lönebokningar från Primula:

Guide - Korrigera Primula-transaktioner i Raindance (PDF 56 kB, ny flik)

Ombokningskonton vid ombokning av lön
OmbokningskontoKonto
41112 Lön ombokning41101 - Lön doktorandtjänst
41102 - Lön lönebidragsanställd
41105 - Lön immat at eg utv
41110 - Lön övriga tjänstetyper
46005 Lönebikostnader
institution ombokning
46000 – Lönebikostnader inst
41165 Löpande semesterkostnad
från och med 2006 omföring
41160 - Löp semkostn fr 2006

Tänk på att använda samma konto i både debet och kredit för lönekostnaden, lönebikostnaderna och semesterkostnaden.

Lönekostnader som är konterade i kontogrupp 43 (Kostnadsersättningar och naturaförmåner) eller på konto 41122 Timarvode och 41125 Övriga arvoden korrigeras direkt på ursprungskontot. Lönebikostnader i samband med dessa konton flyttas med specialkontona ovan. Tänk på att använda samma konto i både debet och kredit.

En lärare som i vanliga fall undervisar till 100 % inom institutionens egen grundutbildning har fått hoppa in på en kurs som institutionen ger åt regionen.

Lön motsvarande den tid som läraren lägger på kursen måste bokföras om från grundutbildningen på statsbudgetanslag (verksamhetsgren 11) till uppdragsutbildningen (verksamhetsgren 54). Bokföringen görs i en bokföringsorder av typen ID:

Guide - Korrigera Primula-transaktioner i Raindance (PDF 56 kB, ny flik)

Det förekommer att Lunds universitet betalar hela lönekostnaden för en anställd som även fullgör tjänstgöring åt exempelvis Region Skåne. För att Lunds universitet skall få täckning för sina kostnader ställs då en extern kundfaktura ut. Lönekostnaden räknas i detta fall som resurssamordning och bokförs på konto 31750.

Läs mer om att ställa ut en extern kundfaktura

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär