Övergripande om ekonomi och redovisning

Ekonomimodellen

Här får du övergripande information om Lunds universitets ekonomimodell, kodplanens uppbyggnad, grundläggande regelverk, principer och rutiner med mera.

Ekonomimodellen

Ekonomiadministrativa verktyg

En översikt över de ekonomiadministrativa verktyg som används vid Lunds universitet:

Ekonomiadministrativa verktyg

Kodplan

Här hittar du detaljerad information om kodplanens olika delar.

Kodplan

Ekonomiadministrativa blanketter

På denna sida är blanketter och formulär samlade, till exempel kundupplägg, betalning utan faktura och utbetalning av stipendium.

Blanketter

Tidplan och checklista

Periodstängningar, budget- och prognosarbetet, bokföring med mera.

Tidplan

Bankinformation, VAT-nummer, registreringsbevis, intyg med mera

Här finns dokument med universitetets bankkontouppgifter och andra intyg.

Bankinformation och intyg