Anläggningstillgångar

En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, med ett inköpspris på minst 25 000 kr exklusive moms och en nyttjandeperiod på minst tre år.

Vid kontering av leverantörsfakturan bokförs anläggningstillgången på ett anläggningskonto i balansräkningen och efter komplettering av uppgifter om till exempel placering, stöldskyddsmärkning och avskrivningstid (anges via typ) i anläggningsregistret i Raindance bokförs sedan värdeminskning och avskrivningar månadsvis.

Läs mer om anläggningsredovisningen