Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Primula

Lönehantering

På denna sida hittar du guider och information om de ekonomiska rutinerna i Primula. På Medarbetarwebben och HR-webben finns övrig information.

På denna sida:

Ändra grundkontering

Formuläret Grundkontering i Primula används för att ändra grundkontering för anställda.

Lathund - ändra grundkontering i Primula (PDF 233 kB, ny flik)

Ändring av grundkontering lön inom institution/fakultet kan utföras i Primula av den som har behörighet "Ändra grundkontering" och behörighet till berörda kostnadsställen.

I de fall grundkonteringen på en anställning behöver fördelas mellan flera fakulteter används nedanstående blankett. Ändringen utförs då i Primula av sektionen Ekonomi. 

Blankett - Ändra grundkontering lön, vid delad grundkontering mellan olika fakulteter (XLS 33 kB, ny flik)

Rätta lönekontering

Lön för innevarande år rättas eller ändras i Primula i formuläret Ändra grundkontering. Gäller lönen föregående år så ska du skapa en bokföringsorder av typen ID i Raindance. På denna sida hittar du instruktioner, guider och beräkningsexempel:

Rätta lönekontering

Rapporter i Primula

I SSC:s portal finns en sammanställning och användarhandledning för de rapporter som du hittar i Primula. Logga in i Portalen och följ sökvägen nedan:

SSC:s portal (Extern webbplats. Sökväg: Lönehantering-> Användarhandledning-> Sammanställning över tillgängliga rapporter i Primula)

Lönekostnadsspecifikation i Primula

Obs! När du tar ut en preliminär lönelista med hjälp av lönekostnadsspecifikation i Primula så är inte samtliga sociala avgifter beräknade för innevarande månad. Den syns först efter lönekörningen är gjord.

Här får du tips om hur du kan ta fram löpande semesterkostnad i Primula separerat från övrig LBK:

Lathund – ta fram löpande semesterkostnad i Primula (PDF 124 kB, ny flik)

När du söker bland historik i lönespecifikationen med hjälp av kostnadsställe så måste du byta plats på kostnadsställe och konto när du söker på perioder för september 2018 och bakåt. Läs mer i lathunden:

Lathund – söka på konteringsdimensionen ”kostnadsställe” i lönekostnadsspecifikationen (PDF 65 kB, ny flik)

Åtkomst av personal-/lönerelaterad information - Lönekostnadsspecifikationer i samband med rapportering av EU-projekt

I EU-Projekt behöver du kunna ta fram personal-/lönerelaterad information (lönekostnadsspecifikationer) för projektdeltagare även till den delen de arbetar utanför projektet.

Så här går du till väga om din egen Primula-behörighet inte räcker till:

Utanför den egna institutionen men inom den egna fakulteten

Vid enstaka/tillfälligt behov i projekt med anställd som är konterad på annan institution kan  du ta hjälp av någon kollega som har behörighet. Be om det underlag du behöver (ange periodintervall samt personnummer och namn på personen som ingår i EU-projektet).

Vid återkommande behov är det ansvarig chef för fakulteten som godkänner att berörd lokal ekonom får utökad behörighet till den information inom fakulteten som erfordras i arbetet med projektredovisning. Den person som behöver tillgång ansöker i Lucat om behörigheten Ekonomi Lokalt på fakultetens huvudnod.

Utanför den egna fakulteten

Beställ underlaget från Sektionen HR:s ärendehantering:

  1. Gå till Ställ en fråga till sektionen HR (via länk nedan)
  2. Välj Huvudkategori, fäll ut listan och välj din roll som ”Chef, administratör, kontaktperson och samordnare”
  3. Välj Underkategori, fäll ut listan och välj ärendet ”HR ekonomi…” . Ange periodintervall samt personnummer och namn på personen som ingår i EU-projektet.

Tänk på att endast använda den aktuella underkategorin för detta ändamål och att alla eventuella felkategoriserade ärenden kommer att påverka handläggningstider. Observera att lönekostnadsspecifikationerna innehåller känsliga samt extra skyddsvärda personuppgifter.

Sektionen HR:s ärendehanteringsformulär

Löneutbetalning till nyanställd personal

Läs om bankbytet för löneutbetalningar från maj 2023 (HR-webben)

Läs om löneutbetalningar (Medarbetarwebben)

Kontaktinformation

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Sandgatan 5, Lund

Internpost
Hämtställe 31

Kontakta oss via vårt supportformulär

 

Skärmbild av sektionen Ekonomis supportformulär.