Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Primula

Lönehantering

På denna sida hittar du guider och information om de ekonomiska rutinerna i Primula. På Medarbetarwebben och HR-webben finns övrig information.

Ändra grundkontering

Formuläret Grundkontering i Primula används för att ändra grundkontering för anställda.

Lathund - ändra grundkontering i Primula (PDF 233 kB, ny flik)

När konteringen på en anställning behöver fördelas mellan flera fakulteter används nedanstående blankett:

Blankett - Ändra grundkontering lön, vid delad anställning mellan olika fakulteter (XLS 33 kB, ny flik)

Rätta lön

Lön för innevarande år rättas i Primula. Gäller lönen föregående år så ska du skapa en bokföringsorder av typen ID i Raindance. På denna sida hittar du instruktioner, guider och beräkningsexempel:

Rätta lön

Rapporter i Primula

I SSC:s portal finns en sammanställning och användarhandledning för de rapporter som du hittar i Primula. Logga in i Portalen och följ sökvägen nedan:

SSC:s portal (Extern webbplats. Sökväg: Lönehantering-> Användarhandledning-> Sammanställning över tillgängliga rapporter i Primula)

Lönekostnadsspecifikation i Primula

Obs! När du tar ut en preliminär lönelista med hjälp av lönekostnadsspecifikation i Primula så är inte samtliga sociala avgifter beräknade för innevarande månad. Den syns först efter lönekörningen är gjord.

Här får du tips om hur du kan ta fram löpande semesterkostnad i Primula separerat från övrig LBK:

Lathund – ta fram löpande semesterkostnad i Primula (PDF 124 kB, ny flik)

När du söker bland historik i lönespecifikationen med hjälp av kostnadsställe så måste du byta plats på kostnadsställe och konto när du söker på perioder för september 2018 och bakåt. Läs mer i lathunden:

Lathund – söka på konteringsdimensionen ”kostnadsställe” i lönekostnadsspecifikationen (PDF 65 kB, ny flik)

Löneutbetalning till nyanställd personal

Instruktion för löneutbetalning till nya medarbetare (HR-webben)

För att löneutbetalningen ska fungera friktionsfritt för nyanställd personal behöver följande göras:

  • Kontoanmälan för insättning av lön görs via Nordeas hemsida med bank-ID (3 bankdagar) eller blankett (30 dagar).

Länk till Nordeas webbplats för kontoanmälan (ny flik)

Om löntagaren registreras i Primula med ett samordningsnummer och/eller utländsk bostadsadress måste du tänka på följande:

  • När löntagaren får sitt svenska personnummer måste Nordeas blankett skickas in på nytt, annars stämmer inte de nya uppgifterna överens med den info som banken tidigare fått om löntagaren och lönen kommer betalas ut med utbetalningsavi.

  • Är löntagaren i och med sin anställning på universitetet bosatt i Sverige bör den svenska adressen läggas in i Primula. Anledningen till detta är att om något skulle vara oklart när Nordea får lönefilen skickas lönen ut med avi som då skickas till den utländska adressen.

Om stegen ovan inte följs kommer löntagaren att få sin lön utbetald via utbetalningsavi.

Sektionen Ekonomi kan ta kontakt med Nordea och få information huruvida lön är utbetald till bankkonto eller med utbetalningsavi samt om bankkontonummer finns registrerat eller inte. Det är institutionens HR-ansvarig, personalsamordnare eller liknande som ansvarar för att informera nyanställd om registreringsprocessen. All kontakt mellan löntagare och Sektionen Ekonomi sker via institutionen och dess HR-ansvarig, personalsamordnare eller liknande.

Kontaktinformation

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Sandgatan 5, Lund

Internpost
Hämtställe 31

Kontakta oss via vårt supportformulär

 

Skärmbild av sektionen Ekonomis supportformulär.