Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Full kostnadstäckning och samfinansiering

Universitet och högskolor har en särskild modell för att hantera full kostnadstäckning, som brukar kallas för SUHF-modellen, och Lunds universitet har särskilda rutiner för att hantera mycket av den bokföring som är förknippade med den modellen, till exempel påläggsbokföring, fördelning av stödverksamhetens kostnader och bokföring av samfinansiering.

All kärnverksamhet (utbildning och forskning) ska bära sina egna direkta kostnader samt sin andel av de indirekta kostnaderna.

Direkta kostnader redovisas direkt på kostnadsbärare (aktivitet/projekt) och indirekta kostnader fördelas till kostnadsbäraren genom ett procentuellt påslag på direkt lön och drift (påläggsbas).

Varje nivå, universitetsnivå, fakultetsnivå, institutionsnivå och ev. avdelningsnivå, beräknar och budgeterar kostnader för sin stödverksamhet. Stödverksamhetens kostnader fördelas stegvis nedåt tills kostnaderna når de slutliga kostnadsbärarna.

På kostnadsbäraren samlas den totala kostnaden och den totala finansieringen. Kostnadsbäraren ska visa full kostnadstäckning.

Vid ansökan om externa bidrag görs fullkostnadskalkyler för att beräkna hur stor del av de direkta kostnaderna som den potentiella bidragsgivaren kommer att bidra med och hur mycket som institutionen kommer att behöva samfinansiera. Alla bidragsgivare finansierar inte alla typer av kostnader så redan inför en eventuell ansökan behöver en kalkyl göras som en del i beslutsunderlaget för om institutionen kan och vill samfinansiera i den utsträckning som krävs.

Inför tecknande av avtal om till exempel uppdragsforskning behöver en fullkostnadskalkyl göras för att beräkna ett pris som ger full kostnadstäckning.

Till Mallar för projektkalkyler

Modellen som universitetet använder sedan 2009 är en redovisningsmodell för indirekta kostnader som är framtagen av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och används av alla universitet och högskolor i Sverige.

Läs mer på SUHF:s hemsida (extern webbplats)

Sidansvarig:

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF - 196 kB)
Kontakta oss A-Ö (PDF - 152 kB)