Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bokslut

På dessa sidor hittar du information om hur bokslutsarbetet går till vid Lunds universitet och tillhörande tidplaner och checklistor.

Lunds universitet upprättar tertialbokslut per den 30 april och 31 augusti samt helårsbokslut per den 31 december. Övriga månader görs mindre omfattande månadsbokslut.

Aktuellt

Tidplan, checklista och annat material för arbetet med helårsbokslutet 31 december 2019

Månadsbokslut

Varje månad bokför sektionen Ekonomi inkomstperiodiseringar utifrån den information som finns inlagd på aktiviteterna, samt aktuella saldon i bokföringen. Det är därför viktigt att du varje månad är i fas med detta:

  • Tömma utredningskontot.
  • Definitivregistrera anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden.
  • Rätta felaktigt kostnadsförd anläggningstillgång från kostnadskonto till konto 10000.
  • Åtgärda nya och preliminära poster i Kund- och Leverantörsreskontran samt Internfaktureringen.
  • Registrera och godkänn villkor för automatisk samfinansiering för nya projekt.
  • Boka om/rätta löner och utlägg då ombokning inte kunnat göras i Primula Web.
  • Registrera/komplettera intrastatuppgifter.

Aktuella datum hittar du i tidplanen

Bokslut på institution

Vid helårsbokslut ska varje institution eller motsvarande upprätta ett internt bokslut. Instruktioner för hur detta går till och var material finns hittar du via "Bokslut på institution":

Bokslut på institution

Om bokslut

  • För varje räkenskapsår ska den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning. 
  • Årsredovisningen ska bestå av resultatredovisning, resultat- och balansräkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys samt noter 
  • Årsredovisningen ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och universitetets ekonomiska ställning 

Detta styrs bl a i följande förordningar som är två av de viktigaste förordningarna när det gäller hur redovisningen ska gå till inom statliga myndigheter:

Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF)

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB)

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Kontakta oss via vårt supportformulär