Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vidareförmedling och återbetalning av bidrag

På denna sida kan du läsa om de bidrag som universitetet förmedlar vidare eller betalar tillbaka.

Vidareförmedling av bidrag

Stipendier

Återbetalning av bidrag

Vidareförmedling av bidrag

Vidareförmedling, eller transferering, innebär att universitetet lämnar bidrag i rollen som förmedlande myndighet. Det är aktuellt när universitetet koordinerar ett projekt och ska betala vidare till övriga partners, men även när en forskare flyttar till annat lärosäte och medlen ska flytta med.

I båda fallen måste det finnas ett godkännande från den ursprungliga bidragsgivaren (finansiären) att vidareförmedla bidraget.

Det finns alltså tre parter inblandade:

 • finansieringskälla
 • Lunds universitet
 • mottagare

Tre parter vid vidareförmedling

Interna vidareförmedlingar bokför du i en extern bokföringsorder som du cirkulerar till det andra kostnadsstället. Obs! Behåll konto, motpart och finansiär.

Redovisning och utbetalning

Vid inbetalningen från finansiären ska bidraget bokas in som en intäkt av bidrag. Den del som ska vidareförmedlas bokas in på ett transfereringskonto som börjar på 73* eller 74*, antingen direkt vid inbetalningen eller så snart som fördelningen blir känd. Finansiären styr vilket 73*-74*-konto du ska välja. Om varken finansiären eller mottagaren är statliga så ska konto 25920 istället användas.

Med ”statlig” menas svenska statliga myndigheter. Vilka de är kan du se på Ekonomistyrningsverkets hemsida:

ESV:s myndighetsregister

I guiden för vidareförmedling och bokföringsexemplen nedan kan du läsa om hur du går tillväga.

Utbetalningen till mottagaren registreras av sektionen Ekonomi. Fyll i blanketten för vidareförmedling och få den signerad av prefekt/motsvarande. Skicka den sedan till sektionen Ekonomi, hämtställe 31. Obs! följande är viktigt att tänka på och åtgärda innan du skickar in blanketten:

Checklista att stämma av mot innan du skickar in blanketten

 • Intäkten motsvarande beloppet som ska vidareförmedlas måste vara inbokad på ett transfereringskonto på 73* eller 74*. Konto 25920 ska användas istället om både finansiären och mottagaren är icke-statliga. Lunds universitets del ska vara bokat på ett bidragskonto, 35*-36*.
 • Välj rätt utbetalningskonto ur väljlistan på blanketten, 77*-79* eller 25920. Mottagaren styr vilket 77*-79*-konto du ska välja.

Vidareförmedling med konton

 • Det måste finnas skriftligt underlag på att bidragsgivaren godkänner vidareförmedlingen. Bifoga kontrakt och handling där det framgår eller hänvisa till inskannade underlag enligt nedan på blanketten:
  - Bilaga på aktiviteten i Raindance, ange aktiviteten.
  - Diariefört i W3D3, ange diarienummer.
  - Tidigare utbetalning, ange verifikationsnummer.

Blankett Vidareförmedling av bidrag (XLSX 17 kB)

Stipendier

En annan typ av transferering är stipendier. Du kan läsa föreskrifterna om stipendier i LU:s regelverk (sök på ”stipendieföreskrifter”). Notera särskilt att stipendier inte får finansieras från statsbudgeten (se regleringsbrev för universitet och högskolor).

Lunds universitets regelverk

Regleringsbrev

Inkomsten som finansierar stipendierna bokför du på inkomstkonto i kontoklass 3, oavsett om inkomsten helt eller delvis finansierar stipendier.

Vid utbetalningen konteras stipendier på ett särskilt konto, 61000 Stipendier. Kontot ligger i verksamhetsavsnittet under driftskostnader, vilket överensstämmer med det sätt som universitetets verksamhet bedrivs och analyseras. I statsredovisningen kodas detta konto som tillhörande transfereringsavsnittet.

Läs mer om utbetalning av stipendier

Eftersom Ekonomistyrningsverket (ESV) har klassificerat stipendier som transferering ska både utgiften och finansieringen bokföras i kontoklass 7 i universitetets rapportering till statsredovisningen. Denna bokföring hanteras av sektionen Ekonomi.

Återbetalning av bidrag

När ett projekt är avslutat och visar överskott kan det bli aktuellt att detta ska återbetalas. Fyll i blanketten för återbetalning av bidrag och skicka till sektionen Ekonomi, Inbetalningar och redovisning, hämtställe 31.

Fyll i samma kodsträng som bidraget bokades mot vid utbokningen, men med följande konto:

 • Till en icke-statlig bidragsgivare: Samma konto som bidraget bokats in på.
 • Till en statlig bidragsgivare: Konto 35115 (Återbet bidrag statl mynd)

Återbetalning av bidrag (PDF 217 kB, nytt fönster)

Om återbetalningen gäller bidrag från icke-statlig myndighet som mottagits före 1 januari 2009 måste den avdragna momsavgiften läggas på (påläggsprocent 8,7 %). Pålägget bokförs på momsavgiftskontot och bidragsdelen på samma kodsträng som den bokades in. Räkna i så fall ut det och fyll i på blanketten.

Bokföringsexempel, bidrag från icke-statlig bidragsgivare som mottagits före 1 januari 2009 (PDF 11 kB, nytt fönster)

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF 36 kB, nytt fönster)

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF - 196 kB)
Kontakta oss A-Ö (PDF - 152 kB)