Lathundar, utbildning, rutiner

På denna sida hittar du lathundar och konteringshjälp för Lupin.

Attestordning - föreskrifter om behörighet att förfoga över myndighetens medel I 2019 I (PDF 184 kB, ny flik, i Regelverket, Medarbetarwebben)

Här finns även aktuella blanketter:
Blanketter för Lupin och leverantörsreskontra

Lathundar - Proceedo 9, nya webklienten

Dokumenten nedan öppnas i ny flik.

In English

I detta dokument får du svar på några vanliga frågor:

Lathundar - gamla klienten med Java

Här hittar du lathundar som hjälp till arbetet i Lupin.

Dokumenten nedan öppnas i ny flik.

Fakturahantering

Inköp

Generellt

In English

Kontering

Alla beställningar i Lupin respektive alla fakturor ska konteras av beställaren.

Obligatoriska fält:

  • Konto: typ av kostnad – bok, resa, kemikalier…
  • Aktivitet: projekt, delverksamhet… (kombination av kostnadsställe, verksamhet och aktivitet)

Frivilliga fält:

  • Funktion: fri indelning, används av några inst.
  • Tillgång: Om inköpet gäller en vara vars inköpspris understiger 20 000 kr, men som ändå ska inventarieregistreras t ex p g a att varan är stöldbegärlig eller ska besiktigas, ange 999 i fältet.
  • Beskrivning: Här kan du i klartext kortfattat skriva information om vad köpet avser, beskrivningen kommer att synas i uppföljningar i t ex Raindance eller EOS och Kuben. Obs! Det är endast de första 30 tecknen som syns!

Om du som beställare har frågor kring aktivitet och/eller funktion kan du fråga din ekonomiadministratör. Gäller din fråga konto så finns det ett par lathundar:

Utbildning

Det finns några interna kompetensutbildningar i Lupin som du kan gå. Du kan också titta på instruktionsfilmer: