Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uttjänta IT-produkter

Avdelningen Inköp & upphandling, tillsammans med miljöfunktionen vid Lunds universitet, önskar meddela att Lunds universitet har tecknat nytt avtal med leverantören 3 Step IT om återanvändning och återvinning av uttjänta IT-produkter. Leverantören ansvarar för att all IT-utrustning som hanteras inom detta avtal i första hand återanvänds, i andra hand återvinns och i sista hand skrotas på ett miljösäkert sätt. Vidare ansvarar leverantören för hela hanteringsprocessen, inkl. försörjning av behållare för insamling, avhämtning av behållare, avidentifiering och dataradering, återförsäljning alternativt återvinning samt ev. utbetalning av ersättning.

Om leverantören bedömer att insamlad utrustning har ett restvärde och kan återanvändas via vidareförsäljning så kommer leverantören att ombesörja vidareförsäljning av utrustningen i fråga. Ersättningen som din verksamhet får är en procentuell andel av försäljningspriset som leverantören säljer utrustningen för. Den procentuella andelen varierar beroende på vilken kategori produkten i fråga tillhör. Ersättningen ska därefter utbetalas via självfaktura.

Om den uttjänta IT-produkten finns registrerad i anläggningsregistret ska den utrangeras i samband med att den lämnas för återanvändning eller återvinning.  Den uttjänta IT-produkten anses då som skrotad. 

Läs mer om utrangering

Ersättning som betalas ut bokförs med konto ”34110 Försäljning av material” enligt självfaktura. Eventuell specificerad moms bokförs på 25525. Om självfakturan överstiger 100 000 SEK ska omvänd moms råda, då ska fakturan inte innehålla moms men ha momsbefrielseorsak ”Omvänd beskattning” eller liknande.

Leverantören kommer att hålla i informationsmöte för nya beställare på följande datum:

  • måndag 19 februari, kl. 14-15
  • fredag 23 februari, kl. 10-11

Önskar du delta på någon av dessa två tillfällen eller har frågor om avtalet i övrigt ber vi dig kontakta avtalsansvarig emir [dot] kurtanovic [at] eken [dot] lu [dot] se (Emir Kurtanovic).