Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Arkivering av räkenskapsinformation

Bokföringsskyldigheten innefattar också "att bevara all räkenskapsinformation". Detta för att göra det möjligt att i efterhand granska och revidera vår ekonomi, samt garantera allmänheten insyn i hur vi vid Lunds universitet förvaltar offentliga medel.

Verifikationer i original förvaras som huvudregel ute på institutionerna. Om en verifikation till exempel ska sparas i 10 år efter räkenskapsårets utgång, så innebär det att om verifikationen är från 2015 så kan den gallras först år 2026. Tänk på att olika handlingar har olika tidsfrister. Vissa handlingar till exempel forskningskontrakt och gåvobrev, ska bevaras för all framtid.

Från och med införandet av elektronisk fakturahantering hösten 2006/våren 2007 köper vi tjänsten för arkivering av allt externt skannat material gällande leverantörsfakturor. Kompletterande material till fakturorna såsom original av kvitton, följesedlar, deltagarförteckningar etc. som skannas på institutionen ska arkiveras på institutionen.

Information om arkivering och gallring finns i Lunds universitets dokumenthanteringsplan.

Regler, föreskrifter och lokala beslut gällande dokumenthantering, diarieföring och arkivering vid Lunds universitet (Medarbetarwebben)

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Sandgatan 5, Lund

Internpost
Hämtställe 31

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Kontakta oss via vårt supportformulär