Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Viktig information gällande kontering av faktura i Lupin

Vi har sett att det ofta felaktigt konteras moms på fakturor avseende intern och extern representation. Detta är inte tillåtet enligt Skatteverket. Du måste justera konteringen så att inget momsavdrag görs. Hela beloppet konteras som kostnad. Samma sak gäller för kontering av kostnad gällande arbetsmåltid.

På fakturor fattas också ofta en kort beskrivning av syfte samt information om deltagare där deltagarförteckning med organisationstillhörighet krävs.

För att säkerställa att både Skatteverkets regler och universitetets representationspolicy efterföljs får du en kontrollfråga när du konterar på något av följande konton:

  • 49600 Intern representation
  • 55200 Extern representation
  • 57323 Måltid arbetsmöte
  • 57324 Förtäring studentevenemang

Frågan måste besvaras för att fakturan ska kunna hanteras vidare.

Behöver du konteringshjälp, ta del av universitetets riktlinjer eller helt enkelt uppdatera dig på gällande regler?
Kika i representationslathunden och informationen som finns på Medarbetarwebben