Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Senaste nytt om pågående förändringar inom inköp och upphandling

Statens servicecenter och e-handelstjänst

Status är fortfarande densamma som vid senaste statusuppdateringen i nyhetsbrev 2022-12-02. Vid föregående avstämning var man på hög nivå överens om en avsmalnad e-handelstjänst och arbete med att definiera tjänsten och sätta upp tidplaner skulle påbörjas. Även det gick i stå. Vi återkommer om läget förändras.

Ekonominytt 2022-12-02 med föregående statusuppdatering

Nytt systemstöd för upphandling och avtal

Under 2023 genomfördes en upphandling av ett nytt systemstöd för upphandling och avtalskatalog. Antirio AB vann med ett system som heter Kommers, som har satts upp för Lunds universitet under våren. Under juni månad började upphandlarna på sektionen Ekonomi att arbeta i Kommers och införandeprojektet sätter upp och finslipar de delar i systemet som ska nyttjas av inköpare m fl. på institutionerna. Detta sker i samråd med referenspersoner.

Alla anställda kommer att kunna läsa gemensam avtalsinformation i Lunds universitets nya avtalskatalog. De behöver inte söka någon behörighet utan blir upplagda som Avtalsläsare första gången de loggar in i Kommers avtalskatalog.

De som kommer att behöva ansöka om behörighet till Kommers i Lucat är i första hand de som ska göra direktupphandlingar över 100 tkr och/eller förnyade konkurrensutsättningar (FKU:er). Behörigheten heter Inköpare. Även andra kan behöva söka behörigheten Inköpare för att få åtkomst till att läsa information om fler än de universitetsgemensamma avtalen. Exempel är inköpssamordnare eller inköpare som inte själva gör direktupphandlingar eller förnyade konkurrensutsättningar, men som behöver kunna läsa information om även sina lokala avtal.

Tidplanen är, i grova drag, att institutionerna kommer att börja använda Kommers i november samt få tillgång till utbildningar inom inköp och systemanvändande dessförinnan. Mer information om detaljerna kring detta kommer efter sommaren.

Det nya budskapet som behöver spridas när Kommers rullas ut i höst är: ”Titta i avtalskatalogen!”. När man behöver köpa någon vara eller tjänst så är det där man ska börja. I avtalskatalogen kommer information att finnas både om upphandlade avtal och om interna beställningsvägar, med instruktioner för hur man ska använda dem.

Pilot centralt stöd för annonspliktiga upphandlingar under LOU:s tröskelvärde

Under år 2025 genomförs en gradvis övergång till central handläggning av upphandlingar i intervallet 700 tkr – ca 1,5 mnkr. Dessa handläggs idag lokalt och tanken var ursprungligen att s.k. avancerade inköpare skulle få stöd för att göra dem i Kommers. Det är nu beslutat att institutionerna kommer att få stöd av centrala upphandlare att genomföra dessa upphandlingar. Följande gäller:

  • Förändringen kommer att ske i steg. När upphandlingsbehov inom intervallet 700 tkr – ca 1,5 mnkr uppstår efter det datum som anges nedan ska upphandling beställas av sektionen Ekonomi.
    • 1 januari 2025: J, S, E, K, HT, USV, LUKOM
    • 1 april 2025: LTH, N, UB, GF
    • 1 juli 2025: M
  • Institutionerna fortsätter - fram till sin fakultets övergångsdatum enligt utrullningsplanen - att på samma sätt som idag själva hantera annonspliktiga upphandlingar under tröskelvärdet med hjälp av de mallar och instruktioner som finns på Medarbetarwebben.
    Annonspliktig upphandling under tröskelvärdet (Medarbetarwebben)

Glad sommar önskar projekt Inköp 2023!