Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Status Statens servicecenters e-handelstjänst och inköp som helhet

Statens servicecenter och e-handelstjänst

Förra våren beslutade Regeringen att tio myndigheter, bland annat Lunds universitet, ska ansluta sig till Statens servicecenters tjänst för elektronisk beställnings- och fakturahantering (e-handel). För mer information om detta se nyhetsbrev 2021-05-06 (länkat längre ner på sidan).

Under det senaste året har arbete pågått i Statens servicecenters regi, i samverkan med berörda universitet, för att utforma en standardtjänst för lärosäten. Arbetet har inte resulterat i någon för oss acceptabel lösning.

I början av juni undertecknade rektorerna vid de sex berörda universiteten en skrivelse till berörda departement. I skrivelsen lyfts farhågor för dubbelarbete, längre ledtider och andra allvarliga försämringar, och därmed lägre kostnadseffektivitet och lägre kvalitet. Slutsatsen i skrivelsen är att universiteten inte längre kan arbeta aktivt med anslutning till Statens servicecenter.

Nu får vi vänta och se hur reaktionen på skrivelsen blir.

Skrivelsen angående anslutning till Statens servicecenter (PDF 179 kB, ny flik)

Inköp som helhet - vägen framåt

Arbetet med att se över universitetets samlade behov inom inköp har fortsatt och resulterat i en inriktning för arbetet framåt – se nedan. Eventuella förändringar kommer att genomföras tidigast under år 2023.

Inriktningen för arbetet framåt är:

  • E-handelssystemet ska stödja beställning och fakturahantering.
  • Det ska finnas ett samlat och heltäckande stöd till institutionerna avseende avtalsinformation, förnyad konkurrensutsättning, direktupphandling och annonserad upphandling under tröskelvärdet. En fördjupad förstudie avseende detta pågår.

I dagsläget vet vi inte exakt hur de långsiktiga lösningarna kommer att se ut, inte minst avseende e-handel, vilket gör att det finns behov av temporära lösningar. Utgångspunkten är att dessa ska innebära att så lite som möjligt ändras.

Vi återkommer så snart det finns mer konkret information.

Glad sommar önskar projekt Inköp 2023!