Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Omföringskonteringar från Primula i samband med bokföringen av lönerevisionen i maj 2022

I samband med lönerevisionen och månadsomställningen i Primula i maj 2022 kan det ha skapats transaktioner som behöver tittas närmare på.

Det handlar om de fall där retroaktiva konteringsförändringar gjorts i Primula utan att omföringstransaktioner skapats. Det kan antingen vara felaktig bakåtdatering över årsskiftet eller misstag att inte kryssa i ”Omföring ska ske”.

Kontroll

Ta fram lönehändelserna för maj 2022 med hjälp av rapporten lönekostnadsspecifikation i Primula:

  • Begränsa uttaget för lönerevisionsperioden oktober 2020 till april 2022 och även med ytterligare begränsningar på organisation eller kostnadsställe om du har en bred behörighet.
  • Välj att dimensionerna Kostnadsställe, Aktivitet och Verksamhet ska visas.
  • Titta sedan i rapporten på de eventuella händelser som inte är lönerevision utan handlar om konteringsomföringar och stäm av om samma omföring även gjorts i ekonomisystemet och därför måste korrigeras.
Skärmbild som visar uttaget av lönekostnadsspecifikationen.

Klicka på bilden för större version.

Ett exempel

En retroaktiv ändring av grundkonteringen för en anställd registrerades i februari 2021 med startdatum 2020-07-01 och rutan ”Omföring ska ske” kryssades i.

Konteringarna för januari 2021 blev korrekt rättade i bokföringen från Primula vid lönekörningen i februari 2021, men INTE för perioden 2020-07 -- 2020-12 eftersom de avsåg ett tidigare år.

Verksamheten rättade konteringarna som avsåg 2020-07 -- 2020-12 manuellt i ekonomisystemet.

I samband med lönekörningen i maj 2022 då lönerevisionen hanterades gjorde Primula även omföringarna för 2020-07 -- 2020-12. Eftersom verksamheten redan hade rättat de perioderna manuellt i ekonomisystemet i början av 2021, blev lönekonteringen nu dubbelt rättad.

Vid ändring av anställningskontering i Primula

SSC och systemleverantören har tillfrågats om konteringarna från i Primula vid lönerevisionen. De har bekräftat att Primula hanterat händelserna som förväntat och påmint om följande:

  • Rekommendationen är att alltid använda Primulas omföringsberäkning (=rutan ”Omföring ska ske”) vid ändring av anställningskontering bakåt i tiden. Om ändringen är över ett årsskifte ska alltid 1/1 innevarande år anges som ändringsdatum. Ändringar för äldre perioder ska i sin helhet göras i ekonomisystemet.
  • Om man inte vill att Primula ska omräkna anställningskontering för lönehändelser bakåt i tiden så är rekommendationen att ändra anställningskonteringen from innevarande månad.