Glöm inte hantera fakturor i Lupin, i dag återstår ca 3300

Kontrollera om det finns fakturor avseende 2020 att hantera.

Alla fakturor i Lupin avseende 2020 ska vara granskade och attesterade senast 11 januari kl 18. Uppdaterad rapport med ej hanterade fakturor finns tillgänglig på Ekonomiwebben. Rapporten kommer uppdateras dagligen under perioden 2021-01-01 - 2021-01-11.

Rapport - ej hanterade fakturor

Här kan du enkelt ta fram vilka fakturor som rör ditt kostnadsställe, särskild person etc. Oklara fakturor där kreditfakturor väntas eller tvist pågår ska inte hanteras, se till att det finns en aktuell kommentar på fakturan i Lupin samt markera den gärna ”Under utredning”.

Periodisering av fakturor

I vissa fall ska externa fakturor periodiseras, om de:

  • överstiger 50 000 kronor, och
  • hänför sig till verksamhet som ska resultatavräknas, och
  • avser 2021 men bokförts på 2020, (kontrollera detta hela 2020, exempel är licenskostnader som förutbetalas)
  • avser 2020 men inkommit för sent, det vill säga efter 11 januari kl.18

Periodiseringen ska göras i samråd med sektionen Ekonomi: Kontakta oss via vårt supportformulär, välj kategori Bokföring och avstämning/Periodisering.

Sektionen Ekonomis supportformulär