Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Snabbare utbetalning av löner till utlandsbosatta

Sektionen Ekonomi kan nu registrera utländska bankkonton för den anställde i Primula. Det innebär att personens lön kommer att betalas ut via ordinarie lönefil som skickas till banken. Utbetalningen kommer alltså ske på löneutbetalningsdagen i stället för som hittills via en senare manuell utbetalning.

Endast för bosatta i utlandet

Det gäller endast personer bosatta i utlandet med ett bankkonto i utlandet och som inte befinner sig i Sverige och kan registrera sina bankuppgifter hos Swedbank.

Rutinen är densamma: HR-funktion/motsvarande skickar in bankuppgifterna på blanketten Salary account till sektionen Ekonomi via supportformuläret. Kategori: Utländska bankuppgifter för löneutbetalning

Det är viktigt att personen finns upplagd i Primula när du skickar in blanketten.

Redan inskickade bankuppgifter med pågående uppdrag: Sektionen Ekonomi registrerar dessa i Primula, de behöver alltså inte skickas in på nytt.

Vid ändring av bankuppgifter

Vid ändrade bankuppgifter eller om personen skaffar sig svenskt bankkonto och har registrerat det hos Swedbank: Detta måste förmedlas till sektionen Ekonomi eftersom det utländska bankkonto som finns i Primula går före det som finns hos Swedbank. Utbetalningen riskerar att gå till ett felaktigt bankkonto om det inte tas bort. Lägg då ett ärende till sektionen Ekonomi med personens namn och person-/samordningsnummer och skriv att konto-uppgiften ska tas bort från Primula. Vid ändring av utländskt bankkonto skicka in en ny blankett.

Svenska bankuppgifter

Sektionen Ekonomi kan inte registrera svenska bankkonton i Primula. Liksom tidigare måste dessa anmälas hos Swedbank. Antingen elektroniskt eller via ett personligt besök hos banken.

Information om löneutbetalning (Medarbetarwebben)