Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att tänka på inför semestern

Blomsterfluga på prästkrage. Foto: Ann-Charlotte Olsson.

Nu när sommaren är på ingång är det en del du behöver känna till och förbereda.

Sektionen Ekonomi kommer att vara bemannad och besvara ärenden via supportformuläret hela sommaren, med vissa begränsningar:

  • Anläggningsärenden: Begränsad service 8–16 juli.
  • Stipendier: Utbetalningsuppdrag måste vara sektionen tillhanda senast 2 veckor före önskad utbetalningsdag. Detta gäller för både uppdrag med fil och enstaka utbetalningar.
  • EU-medel: Inga utbetalningar kan registreras under veckorna 29–31. Underlag för utbetalningar måste vara sektionen Ekonomi tillhanda senast onsdag vecka 28 för att utbetalning ska ske före sommaruppehållet.

Sektionen Ekonomis supportformulär

Sommargåva till anställd

Universitetet har beslutat att under sommaren 2021 är det tillåtet att ge en sommargåva till ett värde av 300 kr inkl. moms per anställd. Arbetar man på flera institutioner är det en institution som får ge sommargåvan.

Representationslathunden på svenska är uppdaterad. Uppdatera eller ta bort webbhistoriken i din webbläsare om du inte får upp versionen daterad 2021-06-07. De engelska versionerna uppdateras inom kort.

Läs mer om representation på Medarbetarwebben

Anläggningsregistrering inför låneupptagning i Riksgälden

Från och med helåret 2020 infördes nya bestämmelser av Ekonomistyrningsverket angående den centrala låneupptagningen av anläggningstillgångar i Riksgälden, vilken vi gör halvårs- och helårsvis. Lån tas upp för alla anläggningar som bokförs med annan verksamhet än 35 och tas upp i juni innan avskrivningar för juni bokförts.
För att få så rättvisande låneupptagning som möjligt är det viktigt att ta hänsyn till följande datum:

  • Senast den 23 juni: Fakturor samt inköp gällande lånefinansierade anläggningstillgångar med fakturadatum/verifikationsdatum till och med juni ska vara hanterade och attesterade i Lupin.
  • Senast den 24 juni: Preliminära anläggningsposter med anskaffningsdatum till och med juni ska vara anläggningsregistrerade i Raindance samt eventuella utrangeringar för perioden ska vara gjorda.

Delegera dina rättigheter i system inför semestern

Tänk på att du behöver lägga in delegeringar i flera system så att bokföringsordrar, fakturor och andra uppgifter inte blir liggande under din semester.

Guider och lathundar för Lupin (Proceedo) och Raindance hittar du här:

På Medarbetarwebben kan du läsa om delegering av attesträtt i Lupin och Primula

Var uppmärksam på bedrägeriförsök

Speciellt i semestertider men även resten av året måste du och dina kollegor vara vaksamma mot bedrägeriförsök. Några exempel:

  • VD-bedrägerier: Mailen tycks komma från en nära medarbetare som vill att vi snabbt skickar över pengar. Det kommer snabbt ytterligare mail med frågor om vi har fått bankinformationen och om pengarna är på väg. SVARA INTE PÅ DESSA MAIL överhuvudtaget.
  • Det förekommer att bedragare kapar fakturor och ändrar bankuppgifter för att på så sätt styra om betalningsflöden. Det är därför viktigt att kontrollera att fakturans uppgifter gällande betalningsinformation stämmer med vad som är överenskommet.

På Ekonomiwebben och Medarbetarwebben finns fördjupad information om VD-bedrägerier och hur du ska gå tillväga. Du kan även läsa om hur du kontrollerar företag.

Läs om VD-bedrägerier (Medarbetarwebben)

Läs om hur du kontrollerar företag