Semesterkostnader

Hanteringen av den löpande semesterkostnaden innebär att man vid bokslut under året inte behöver ta särskild hänsyn till denna post.

I Raindance sker en resultatutjämning av konto 41160 månadsvis. Det görs genom månadsvis bokföring och av sektionen Ekonomi på slutbokföringsdagen.

Beräkning och bokföring:

  • Saldo på konto 41160 per kostnadsställe och verksamhet summeras.
  • Saldot hämtas endast från de aktiviteter som är markerade resultatavräkna, dvs. EJ aktiviteter som periodiseras.
  • Bokföring av framräknat saldo sker på aktivitet 990097 per kostnadsställe och verksamhet.
  • Motbokning görs på aktivitet 990097 på kostnadsställe 809401.

Detta leder till:

  • På kostnadsställe och verksamhet behöver man i analysen av resultatet inte längre ta hänsyn till att den löpande semesterkostnaden arbetas in under hela året och bokas bort i takt med att man tar ut sin semester.
  • På aktiviteterna har man alltid kvar korrekt saldo för den löpande semesterkostnaden.

Inför helårsbokslut

Då alla kostnadsställen på samtliga verksamheter ska visa korrekt resultat i helårsbokslutet kommer all gjord resultatutjämning från de tidigare 11 perioderna att backas i december.